Kryssing av Dovrebanen på strekningen Storhove - Øyer på E6. Foto: Norconsult
Publisert: 03.04.2023 

AF Gruppen skal bygge ny E6 mellom Storhove og Øyer

Nye Veier har valgt AF Gruppen og Norconsult for utbygging av ny vei på E6-strekningen Storhove – Øyer i Innlandet. Den nesten ti kilometer lange strekningen inkluderer blant annet en 2,7 kilometer lang toløpstunnel og omtrent fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei. Prosjektet bidrar til at 4,5 kilometer av eksisterende E6 tilbakeføres til natur og landbruksformål.

Prosjektet inngår i utbyggingen av E6 Moelv–Øyer og har en kontraktsverdi på 1,8 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva.

– Hensikten med prosjektet er å bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med AF Gruppen og Norconsult på det første delprosjektet på utbyggingen av E6 Moelv–Øyer, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

– Det har vært en god konkurranse i prosjektet og fem entreprenører ble prekvalifisert for tilbudsfasen. AF Gruppen er en sterk og solid aktør i anleggsnæringen, og vi har store forventninger til samarbeidet på Storhove – Øyer de neste årene, sier Aanesland.

Prosjektet baseres på høy grad av gjenbruk av dagens E6, inkludert gjenbruk av eksisterende kryss ved Ensby og bru på Midtskog. Veiprosjektet bidrar også til cirka 40 dekar med nydyrket areal og at cirka 4,5 kilometer med tofelts vei i dagen fjernes og tilbakeføres til opprinnelig natur.

– Det er et stort pluss for prosjektets klimagassutslipp at vi ved å bygge tunnel får tilbakeført cirka 45 dekar til opprinnelig natur. Tunnelen bidrar også til at tettstedet Fåberg blir kvitt støyen fra veien, sier Aanesland.

I oppdraget til AF Gruppen og Norconsult inngår også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, etablering av viltgjerde som dekker både E6 og jernbanen, ny kommunal vannledning gjennom tunnelen for å styrke vannforsyningen i området og ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget på østsiden av E6.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å få fornyet tillit fra Nye Veier, slik at vi sammen kan realisere dette etterlengtede veiprosjektet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

– Det er veldig gledelig at Nye Veier har valgt AF Gruppen med Norconsult på laget til dette oppdraget, tidligere samarbeid har vist seg å være svært vellykket i liknende prosjekter. Nå skal vi sammen sørge for at E6 Storhove – Øyer blir en moderne og sikker veistrekning, sier konsernsjef i Norconsult Egil Hogna.

Delstrekningen Storhove–Øyer skal stå ferdig innen utgangen av 2026 og det er forventet anleggsstart i løpet av sommeren i år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur