Illustrasjon: Trimble
Publisert: 11.09.2023 

Amerikanske samferdselsmyndigheter lærer av Norge

12. og 13. september kommer samferdselsdepartementet i California (CalTrans) og teknologiselskapet Trimble i USA, til Oslo for å lære om hvordan norske infrastruktureiere håndterer design, konstruksjon og vedlikehold av vei og jernbane.

Bransjeeksperter fra Norge vil holde presentasjoner i løpet av disse to dagene.

Dette gir infrastruktureierne og teknologiutviklerne fra USA mulighet til å utforske hvordan alle parter samarbeider gjennom hele prosjektets livssyklus i Norge, og få innsikt i hvordan man utvikler infrastruktur i Norge.

De får delta i workshops, besøke siter og diskutere med bransjeeksperter om for eksempel samarbeid, dataflyt, standarder, digital transformasjon og automatisering.

Arrangementet blir en arena for å dele erfaringer og beste praksis, og lære av hverandre for å bidra til å forme fremtiden for infrastrukturplanlegging.

Her kan også norske fagmedia få innsikt i hvordan amerikanske infrastruktureiere ser på utvikling og arbeid med norsk infrastruktur, og se forskjeller mellom USA og Norge.

Og har CalTrans og Trimble noe å lære oss? De vil også holde presentasjoner i dette arrangementet.

Det blir blant annet tatt opp temaer som:

  • Eiernes krav til veiprosjekter.
  • Kontraktstrategi
  • «Building-Smart standard IFC 4.3»
  • Erfaringer fra E18 Vestkorridoren, som er et modellbasert prosjekt der BIM blir brukt.
  • Hvordan California lærer av Norge.
  • Hvordan OsloMet utdanner ingeniører for fremtiden.
  • Hvordan MMI blir brukt i infrastrukturprosjekter.
  • Hvordan man kan samarbeide i en skybasert plattform.

 

Les programmet her.  

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur