Foto: Geir Holen/Statens vegvesen
Publisert: 08.07.2024 

Åpner 4 km ny E39 mellom Betna og Klettelva

Fredag ettermiddag ble første parsell åpnet på E39 Betna–Hestnes for trafikk. Parsellen er klar flere måneder før planen. Dermed fjernes nok en ulykkesutsatt strekning mellom Molde og Trondheim.

– Entreprenør Bertelssen & Garpestad og deres underleverandører har jobbet iherdig med å få ferdig første parsell mellom Betna og Hestnes. Resultatet er at vi kan åpne fire kilometer med helt ny E39 i det fellesferien begynner fredag ettermiddag, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegevesen.

Smalt uten gul midtstripe

Traséen som åpnes for trafikk fredag er tre kilometer kortere enn dagens vei. Eksisterende E39 går i en bue via Liabø sentrum, hvor trafikken kjører i 40 km/t og passerer fotgjengeroverganger. Trafikken preges av høy andel tungtransport.

– Gammel vei har dårlig standard til å være europaveg. Den er svært svingete, smal og har ikke gul midtstripe. Det er en rekke avkjøringer, og ikke minst ligger det en barne- og ungdomsskole tett inntil E39, forteller Odd Helge Innerdal. Fartsgrensen på den gamle strekningen varierer mellom 40 og 80 km/t. Inntil videre får den nye strekningen 80 km/t, men når veien helt frem til Hestnes åpner blir det 90 km/t. Ny vei har ni meters bredde.

– Rett vegtrasé og jamt høyere fart gjør at E39 blir fire minutter raskere med åpningen av denne første parsellen, forklare Innerdal. Veien som åpnes for trafikk fredag går fra Betna og til avkjørselen ved Klettelva. Veiarbeidet pågår for fullt videre til Hestnes, hvor de siste ni kilometerne skal åpne i 2025.

28 kilometer ny vei

Prosjektet er en del av ny E39 mellom Betna og Stormyra lengst sør i Trøndelag fylke. Delstrekningen Leirvika–Renndalen åpnet høsten 2022 med 4,8 kilometer ny vei. Før sommeren i år startet også arbeidet med den siste delstrekningen, Stormyra–Staurset. Denne skal stå klar i 2026. Totalt blir det bygget 28 kilometer med ny europavei i området.

Betna–Klettelva er ikke eneste sted på E39 mellom Molde og Trondheim man kan kjøre på helt ny vei fredag. Mens det er trafikken som blir lagt inn på ny vei Betna–Klettelva, er det offisiell åpning av ny E39 utenfor Molde. Fredag formiddag åpnet 9,3 kilometer 2-/3-feltsvei mellom Lønset og Hjelset. Ved Hjelset skal det åpnes nytt sykehus for Molde og Kristiansund neste år. Strekningen bidrar til langt tryggere vei. Der den gamle strekningen hadde 95 avkjørsler til boliger og landbrukseiendommer, er det møtefri vei med midtrekkverk på de nye 9,3 kilometerne.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur