Foto: Norconsult
Publisert: 28.11.2023 

Areal- og transportanalyser relatert til Byvekstavtalen i Oslo-området

Byvekstavtalen og Oslopakke 3 er sentrale rammeverk for utbygging av transportinfrastruktur og regulering av trafikken i Oslo-området. I forbindelse med fremtidig reforhandling av avtalene har Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, belyst hvilken sammensetning av tiltak og virkemidler som kan gi best effekt med tanke på å nå nullvekstmålet.

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange». Utredningen skal utgjøre et faglig kunnskapsgrunnlag for deltakerne i forhandlingene.

Rapporten

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur