Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Årets asfaltprogram
Årets asfaltprogram

Årets asfaltprogram

EMNE: Asfalt
PUBLISERT: 12.mars.2018

Disse fylkesvegene planlegges dekkelagt i 2018.

Det planlegges dekkelegging på ca. 100 km fylkesveg i Troms fylke i 2018. Kostnadene er beregnet til ca. 80 millioner kroner.

Dekkeprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av Statens vegvesens faglige anbefalinger og med utgangspunkt i Troms fylkestings vedtatte budsjett for 2018. Flere momenter er med i vurderingen, som; trafikksikkerhet, trafikkmengde, viktighet for næringstrafikk, vegdekkets faktiske tilstand og tilgjengelig økonomi.

Fylkesveg 858 i Balsfjord (Malangen) og fv. 91 i Lyngen er de områdene der det vil bli lagt mest ny asfalt i dette året. Dette er strekninger som lenge har stått på lista med behov for opprusting av vegdekket.

På listen er alle strekninger med behov for ny asfalt tatt med – også de med opsjon. Dette innebærer at avhengig av anbudene, kan noen strekninger bli utsatt om ikke tilleggsfinansiering løses.