Publisert
16.01.2018

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Multiconsult ønsker velkommen til Baneseminaret. Hovedfokuset for årets Baneseminar er digitalisering av bransjen. Hva betyr det for oss? Samferdselsministeren, representanter fra BaneNOR, Drammen kommune, Høgskolen i Østfold og RIF er blant årets foredragsholdere. Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for […]

Multiconsult ønsker velkommen til Baneseminaret. Hovedfokuset for årets Baneseminar er digitalisering av bransjen. Hva betyr det for oss? Samferdselsministeren, representanter fra BaneNOR, Drammen kommune, Høgskolen i Østfold og RIF er blant årets foredragsholdere.

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for å lykkes med dette skiftet, er at det legges gode nok planer for hvordan vi skal møte utfordringene og hvordan vi skal ta i bruk de mulighetene i vår nye digitale hverdag. Vår kompetanse vil være viktig for den videre utvikling.

Digital teknologi byr på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Det åpner for å utvikle både nye og bedre tjenester og arbeidsprosesser som gir kunder og brukere en klar merverdi. Hvordan skal vi bruke vår samlede kompetanse for å sikre gode digitale løsninger?

I år åpner Samferdselsministeren seminaret. Han vil blant annet snakke om satsingen på bane i Norge. Bane NOR kommer for å dele sine gode erfaringer med utbygging og samarbeid med Drammen kommune i prosjektet IC Drammen-Kobbervikdalen. Høgskolen i Østfold presenterer – Våre arbeidsprosesser med de digitale verktøy, hvordan skal vi egentlig forholde oss til dem? BaneNOR og RIF vil dele sine tanker om hvorfor de mener at bransjen må jobbe tettere sammen, hvordan vi skal få til dette samt hvordan vi skal dra nytte av digitale verktøy.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur