I skjæringspunktet mellom strenge sikkerhetskrav og høye krav til godt byliv, oppstår nye byutviklingsparadokser i hovedstaden vår. 18.september inviterer COWI og NOSIF til frokostseminar om hvorvidt – og hvordan – sikkerhet og god byutvikling lar seg forene.
Publisert
11.09.2019

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

I skjæringspunktet mellom strenge sikkerhetskrav og høye krav til godt byliv, oppstår nye byutviklingsparadokser i hovedstaden vår. 18.september inviterer COWI og NOSIF til frokostseminar om hvorvidt – og hvordan – sikkerhet og god byutvikling lar seg forene.

Med en ny sikkerhetslov, stadig smartere byer og et endret trusselbildet, øker etterspørselen etter sikkerhetskompetanse daglig. Parallelt opplever norske byer en sterk urbanisering og Oslo vil ha en befolkningsvekst på 24 prosent innen 2030.

I kjernen av den tette byen finner vi kritisk infrastruktur, skjermingsverdige objekter og grunnleggende nasjonale funksjoner. Innføring av ny sikkerhetslov gjør at flere samfunnsaktører – og funksjoner – vil bli omfattet enn det som er tilfellet i dag.

– Vi står overfor flere nye utviklingstrekk i byene våre som følge av urbanisering. Samtidig vet vi at en ny sikkerhetslov er på vei, som kan føre til at flere aktører og objekter vil bli omfattet av loven enn før. Dette er utviklingstrekk vi krever at byutviklere og sikkerhetsrådgivere må jobbe mye tettere sammen i større grad enn tidligere, sier Tom Hermansen, leder av Senter for risikoreduserende design i COWI.

Ønsker debatt om integrerte sikringstiltak

I skjæringspunktet mellom sikkerhetsrådgivning og byutvikling, håper Hermansen også at byfrokosten vil gi rom for spennende diskusjoner om et tema som han mener er vesentlig for å lykkes.

– I dag er det en utfordring at sikkerhetsfagene kommer inn i prosjekter på et altfor sent stadium. Og når arealplanene er satt og bygningskroppen er regulert og bestemt, da er det gjerne for sent for de gode, integrerte sikringstiltakene. Det går på bekostning av helhetstenkningen i sikringstiltakene, som da ofte blir begrenset til fysiske pullerter og lignende i gatene. Det gagner hverken sikringen eller byrommene, forklarer Hermansen.

På programmet

Karianne Hansen, Statssekretær for samfunnssikkerhetsministeren kommer for å snakke om implementeringen og eksekveringen av ny sikkerhetslov. Louise Fiil Hansen fra Team Urbis/SLA presentere arbeidet med løsningene bak nytt Regjeringskvartal. Anita Øren fra SINTEF vil presentere ferske forskningsresultater fra et EU-forskingsprosjekt, "SmartResilience", der målet var å skape en innovativ holistisk metode for å vurdere kritisk infrastrukturs resiliens.

Fra eiendomssiden kommer Carl Erik Krefting fra Søylen Eiendom, som besitter flere tomter nær Karl Johans gate. Hvordan har de økte sikkerhetskravene i hans nærområde påvirket businessen der? Til sist vil COWIs Tom Hermansen dra paralleller mellom sikkerhetsprinsipper i Forsvaret og bærekraftige bygg og byplanlegging. Med sin erfaring fra forsvarssektoren, drøfter Hermansen hvordan prinsipper fra sikring av forsvarsbaser kan overføres til en bærekraftig by.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur