Fornebu. Foto: Avinor
Publisert: 06.07.2022 

Avinor fyller 75 år

1. juli var det 75 år siden Luftfartsdirektoratet ble opprettet og lagt under samferdselsdepartementet. I 1978 byttet man navn til Luftfartsverket, før man endret til dagens Avinor i 2003.

I 75 år har Avinor hatt ansvaret for saker angående sivil luftfart, og i 1943 ble Norges luftfartsstyre opprettet i London for å forberede sivil flygning i Norge etter andre verdenskrig. Det var Norges luftfartsstyre, som i 1947 ble gjort om til Luftfartsdirektoratet, som er starten på 75 års forvaltning av sivil luftfart i Norge.

Binder Norge sammen med verden

I dag har Avinor ansvaret for 43 statlig eide lufthavner og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Hvert år reiser ca. 50 millioner passasjerer til eller fra Avinors flyplasser i hele landet, der Oslo lufthavn er det store knutepunktet med om lag halvparten av disse reisende.  

– I dag skal vi markere at vi har 2.800 fantastisk flinke ansatte over hele Norge som hver eneste dag går på jobb for å sørge for at våre 43 flyplasser drives på en sikker, stabil og effektiv måte. Dette er vårt bidrag til at man kan reise enkelt og effektivt innad i Norge og at nordmenn kommer seg ut i verden, og at verden kommer til Norge, sier konsernsjef Abraham Foss.  

Fremtidens Avinor

I 2022 lanserte Avinor en ny strategi med en ny visjon og en justert retning. Avinor hever ambisjonen kraftig i miljøarbeidet og innsatsen for å få klimagassutslippene i luftfarten ned. Bruk av ny teknologi og ambisiøse mål for egen drift skal bidra til at både Avinor og luftarten tar ansvar for egne utslipp. Den nye visjonen forplikter Avinor til dette, mener Foss. 

Sola. Foto: Avinor

– Vi skal binde Norge sammen - og Norge sammen med verden, gjennom bærekraftig luftfart. Det er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal være en pådriver for elektrisk luftfart, utvikling av bærekraftige drivstofftyper for fly og at vi skal se på måter ny teknolog kan gjøre driften av våre egne flyplasser mer miljø- og klimavennlige. For våre egne flyplasser har vi satt oss et mål om at de skal være fossilfrie i 2030. Det er ambisiøst, men det skal vi klare, sier Foss.  

Bærekraft, fjernstyrte tårn og droner

Elektriske fly, droner, autonome brøytebiler og fjernstyrte tårn er bare noen av stikkordene som møter Avinor i fremtiden. Forventningene om effektiv passasjerhåndtering, gode passasjeropplevelser, pålitelige og lønnsomme partnerrelasjoner og konkrete tiltak innen klima, miljø og bærekraft er essensielle leveranser og prioriteringer.

Dersom luftfartsbransjen skal nå de målene som er satt, må flere løsninger tas i bruk. Og Avinor må lykkes nesten like mye de neste 25 årene, som vi kan se tilbake på for de 75 første. Utslippene kan reduseres på kort sikt ved bruk av bærekraftig drivstoff, men samtidig må ny null- og lavutslippsteknologi utvikles og fases inn. Her er Avinor en viktig støttespiller og tilrettelegger for flyselskapene og andre partnere med mange spennende tiltak og planer som omhandler alt fra effektivisering av luftrommet til drivstoff og infrastruktur rundt lading og annen energipåfylling.

– Jeg er stolt over å lede et selskap som betyr så mye for nordmenn flest og jeg gleder meg over den utviklingen vi skal ha sammen de neste årene. Utfordringene vi står ovenfor i verden er store, men sammen med alle ansatte i selskapet og våre partnere skal vi lykkes med å skape fremtidens Avinor og fremtidens luftfart - som er like viktig og relevant for hele Norge de neste 25 årene som det har vært de foregående 75. Gratulerer med dagen alle sammen, avslutter Foss.

Milepæler i selskapets historie:
 • 1947: Luftfartsdirektoratet ble etablert som et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet. Det var tidligere underlagt Forsvarsdepartementet med navnet Norges luftfartsstyre.
 • 1978: Luftfartsdirektoratet endret navn til Luftfartsverket
 • 1990: Flynavigasjonsavdelingen i Televerket ble overført til Luftfartsverket. Luftfartsverkets hovedkontor flyttet fra Storgata til Wergelandsveien
 • 1992: Stortinget vedtok å bygge ny hovedflyplass for Østlandet på Gardermoen. I stortingsbehandlingen ble det vedtatt av utbyggingen av hovedflyplassen skulle organiseres i et eget aksjeselskap (Oslo Hovedflyplass AS - OHAS), heleid av staten ved Luftfartsverket
 • 1993: Luftfartsverket ble omgjort til en statlig forvaltningsbedrift
 • 1996: OHAS overtok driften av Fornebu og Gardermoen. Ny kontrollsentral åpnet i Røyken
 • 1997/1998: 28 av de lokale flyplassene ble overført til staten ved Luftfartsverket. Disse var tidligere eid av kommunene
 • 1998: 7. oktober var siste dag med trafikk på Fornebu 8. oktober åpnet Oslo lufthavn AS, Gardermoen (OSL) – som et heleiet datterselskap av Luftfartsverket
 • 1999: Ny lufthavn i Båtsfjord åpnet
 • 2000: Luftfartstilsynet ble opprettet som en egen myndighet under Samferdselsdepartementet, og myndighetsfunksjonen overført fra Luftfartsverket
 • 2001: Luftfartsverket ble omorganisert til 5 regioner
 • 2002: Stortinget vedtok å omdanne Luftfartsverket til et 100% statlig eid aksjeselskap
 • 2003: Aksjeselskapet Avinor ble etablert. Selskapet er eid av Samferdselsdepartementet
 • 2004: Effektiviseringsprosjektet «Take-off 05» ble igangsatt. Det ble etablert en ny organisasjonsstruktur med fire divisjoner (regionale, mellomstore og store lufthavner, samt flysikringsdivisjonen). Datterselskapet Oslo lufthavn AS fortsatte. Avinors hovedkontor flyttet fra Wergelandsveien til Bjørvika
 • 2008: Det ble igangsatt et resultatforbedringsprogram for å sikre bedre økonomisk utvikling i selskapet
 • 2009: Endret konsernmodell ble etablert: Konsernstab ble betydelig redusert. Antall lufthavndivisjoner ble redusert til tre. Oslo lufthavn var fortsatt et datterselskap
 • 2014: Flysikringsdivisjonen ble skilt ut som et eget datterselskap, Avinor Flysikring AS, med et eget styre Datterselskapet Oslo lufthavn AS ble fusjonert inn i Avinor. Divisjon Store lufthavner ble avviklet, slik at lufthavnene i Stavanger, Bergen og Trondheim blir likestilt med Oslo lufthavn, med egne lufthavndirektører og plass i konsernets ledergruppe
 • 2017: Samferdselsdepartementet besluttet å sette ut driften av Haugesund lufthavn til et privat selskap (Lufthavn-drift AS) Narvik lufthavn, Framnes ble nedlagt Terminal 2 på Oslo lufthavn åpnet Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland åpnet
 • 2018: Fagernes lufthavn, Leirin ble nedlagt
 • 2019: Bygging av senter for fjernstyrte kontrolltårn i Bodø startet opp. Åpnet i 2020

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur