Efjordtunnelen på RV 827 i Nordland er en av tunnelene som har fått nye LED-lys. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 21.06.2022 

Bedre lys i Kjøpsvik-tunnelene

Mens ferjesambandet Drag-Kjøpsvik på Rv 827 i Nordland har vært stengt for utbygging, har Kjøpsvik-tunnelene fått bedre lys.

– Vi har skiftet lys for å bedre trafikksikkerheten i tunnelene. Vi har nyttet høvet nå mens all gjennomgangstrafikken har vært rutet over E6, i forbindelse med utbyggingen av ferjeleiene i Tysfjorden, sier byggeleder Stein-Roar Sørensen i Statens vegvesen.

Ferjestrekningen Drag-Kjøpsvik på Rv 827 er stengt i perioden 1. april til 23. juni for å bygges om og gjøres klar for nullutslippsferjer (El-ferjer). Det bygges også servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.

Sikrere og bedre tunneler

Nå har de fem tunnelene nord for ferjeleiet fått nye og merkbart bedre LED-lys. I krysset mellom E6 og Rv 827 ved Sætran i Efjorden møtes to høyt trafikkerte veger, så her er det også byttet lys slik at sikten for trafikantene skal bli bedre.

Det blir både sikrere og mer behagelig å kjøre gjennom tunnelene nå når lyset er blitt betraktelig bedre.

Elektroarbeidet er i hovedsak gjort nattestid, og nattestengingen har kun påvirket lokaltrafikken. Det har også gitt gode arbeidsforhold for entreprenøren OneCo når trafikkmengden på vegen har vært lav. Statens Vegvesen har byttet til sammen 372 lyskilder i tunnelene.

– Tungtrafikken foretrekker Kjøpsvikvegen foran E6, særlig om vinteren, på grunn av fjellovergangene mellom Innhavet og Efjord. Vi har derfor gjort dette arbeidet nå, når kun lokaltrafikken er blitt berørt. Nå blir tunnelene sikrere for alle trafikantene. Vi tror at særlig yrkessjåførene og lokalbefolkningen vil sette pris på de godt opplyste tunnelene, sier kontrollingeniør Eirik Ballari i Statens Vegvesen.

Ser lys i tunnelene

De fem tunnelene som har fått bedre lysforhold ligger nord for Tysfjorden på riksveg 827 i Narvik kommune i Nordland.

  • Efjordtunnelen
  • Stetindtunnelen
  • Tømmeråstunnelen
  • Neppviktunnelen
  • Brattlitunnelen
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur