Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
Thor Lynneberg
Publisert: 19.07.2023 

Bedre og bredere vei i Ibestad kommune

I september blir det lettere å frakte både folk og fisk i området rundt øyen Rolla i Ibestad kommune. Nye fylkesvei 848 skal tåle mer trafikk, og øke sikkerheten for de reisende.

Oppgraderingsprosjektet på fv. 848 på øyen Rolla i Ibestad kommune er et ambisiøst og viktig tiltak, forteller prosjektleder Kristian Pedersen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet innebærer en breddeutvidelse av veien, samt tiltak med rassikring og bygging av to nye betongplatebruer over Storelva.

– Veien har hittil hatt en kjørebane på kun 3 meter på det smaleste, og den har ikke oppfylt de tekniske kravene som i dag er fastsatt til en fylkesvei. Dette har utløst behovet for en større utbedring.

Ikke moderne nok

Fylkesrådet vedtok i 2022 å inngå kontrakt for parsell 4 og 5 i investeringsprosjektet. Målet er å forbedre veistandarden, og dermed bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle brukere av denne veistrekningen.

– Veien har vært preget av en rekke utfordringer, som har gjort den lite trafikksikker,. Den har vært lite egnet for moderne trafikk. Både kurvatur og stigningsforhold har vært et problem, og dette har skapt en rekke potensielt farlige situasjoner langs veien.

Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Veistrekningens utfordringer har vært mange og varierte, med spesielle utfordringer knyttet til kurvatur og stigningsforhold. Den ujevne kurvaturen har skapt farlige trafikksituasjoner med skarpe svinger, som kan komme uventet på sjåføren - med begrenset synlighet. Dette har ført til muligheter for potensielle ulykker langs veien.

– I tillegg har veien hatt utfordringer knyttet til bratte opp- og nedoverbakker, som kan være vanskelig å håndtere for tungbiler. Dette har ført til økt fare for trafikkulykker, hvis kjøretøy mister kontrollen – på grunn av for stor fart, eller for dårlig bremsingsevne. Ausabakken, som er en bratt oppoverbakke, krever at kjøretøy må arbeide hardt for å holde farten. I motsatt retning er det en bratt nedoverbakke, som kan være vanskelig å bremse opp i. Stigningsforholdene i bakken har først og fremst ledet til trafikale problemer på vinteren, med tungbiler som kjører seg fast og blir stående fast i bakken.

Utfordrende fjell

– Flere områder har svært høye fjellskjæringer – opp mot 20 meter. Videre er det flere områder med urmasser, som kan medføre risiko å operere i. Noen av disse fjellskjæringene er vurdert med såpass høy risiko at veien måtte totalstenges, mens vi holdt på. Vi løste denne problematikken sammen med entreprenøren, noe som har resultert i at prosjektet har gjort en større økonomisk besparelse.

– Vi jobber alltid for å finne de beste løsningene for å håndtere utfordringene som oppstår, med hensyn til trafikanter. Det kan være utfordrende å utbedre veier når vi må ta hensyn til både brukere og naboer. Ofte vil veien være i bruk mens arbeidet pågår, noe som kan skape utfordringer med trafikkavvikling og sikkerhet. Det er også viktig å ta hensyn til naboene, og begrense eventuelle ulemper som kan oppstå som følge av arbeidet. Det kan for eksempel være støy, støv eller begrenset tilgang til eiendommer.

Godt samarbeid

– Alle prosjekter er unike, og følgelig vil utfordringene også være forskjellige. Å finne en balanse mellom å utføre arbeidet effektivt, og samtidig vise hensyn, er kanskje en av de største utfordringene for oss som byggherre når vi jobber på vei. Bygging er litt som å balansere på en stram line; det er spenning, høyde og risiko for å falle. Men når vi kommer til enden av linjen – og vi ser det ferdige resultatet – da er følelsen av mestring og tilfredshet helt fantastisk, medgir Pedersen.

– Jeg vil skryte av alle de involverte partene i prosjektet, både vårt interne team, samt bidragsytere ellers i organisasjonen: Det er virkelig inspirerende å være en del av et team som viser slik innsats og engasjement, men også Ibestad kommune, konsulent WSP og entreprenør Målselv Maskin AS. Det er gøy å være involvert i slike prosjekter, når alle parter er så dedikert til arbeidsoppgavene og jobber mot et felles mål.

Benyttet fergen

Knut Johnsen er anleggsleder hos Målselv Maskin & Transport. Han bekrefter at også for dem som entreprenør er det mest utfordrende i dette prosjektet å avvikle eksisterende trafikk i området, mens arbeidet pågår. Det er også viktig å holde de som bor og ferdes der løpende orientert, om fremdrift og eventuelle ulemper arbeidet måtte medføre.

– I tillegg er det tidvis temmelig tøffe forhold å sprenge i. Det er bratt og ulendt terreng. Det har også vært behov for erosjonssikring. Det er mye leirdannelser. Det er altså fjell og leire. Men geologene har jobbet godt i forkant, så det har gått greit.

– Når det gjelder trafikkavvikling, har vi benyttet oss av fergen som går nedenfor veien. Vi har dermed også styrt arbeidet litt etter fergetrafikken på sjøen, slik at ulempene for veitrafikantene blir så få og så små som mulig. Blant annet sprenger vi når fergen har reist. Det er en litt mer rolig tid for oss, med tanke på den eksisterende trafikken.

– Vi har forsøkt å gjøre det beste ut av de alternativene vi har, og det har fungert veldig godt, synes jeg. Vi har ikke fått mange klager, selv om det kan komme en og annen som ikke har fått med seg at veien er under utbedring, sier Johnsen.

Ferdig i september

– Det er ikke direkte kronglete å utbedre de to strekkene. Vi er på et vis vant med slike veier i denne delen av landet. Hadde dette vært i et litt mindre berørt område, ville vi kunne arbeidet langt raskere. Veien er tidvis smal, og vi sprenger oss derfor innover i fjellet i de trangeste partiene. Ellers går veien stort sett i fjæra, ut mot havet. Vi har vært heldige med været, og hatt en veldig fin vinter. Vi har hatt fine forhold, egentlig.

– Vi regner med å bli ferdige med jobben i september, som planlagt. Når vi som i dette tilfellet har et godt samarbeid, mellom oss og byggherre og de prosjekterende, så går ting veldig greit. På den måten synes jeg dette prosjektet har vært behagelig. Alle har vært løsningsorientert, og ingen har ligget våken om natten og gruet seg til byggemøtene.

Ternker flere tiår fremover

Rådgiver i prosjektet er WSP. Prosjektleder Tatiana (Tanya) Glazova forteller at begrenset tilgjengelig sideareal er en av utfordringene de prosjekterende jobbet med, i forbindelse med fylkesvei 848.

– Vi har fått til en helhetlig løsning. Trafikksikkerheten blir ivaretatt, og det er også god fremkommelighet for trafikantene. Vi har dessuten tatt vare på miljøet, gjennom å sprenge ut fjell, samt å fylle på med masser på den andre siden av veien - ut mot havet. Massene gjenbrukes på stedet, hvilket er den aller beste løsningen i et miljøperspektiv.

WSP har i tillegg gjort grundige markedsundersøkelser, og identifisert en løsning for kjøresterkt bekkeinntak, som ikke krever rekkverk langs veibanen. Idéen stammer fra et pilotprosjekt, basert på en bacheloroppgave fra Høgskolen i Gjøvik.

– Det var viktig for WSP å finne lokal leverandør. Vi kom i kontakt med Beisfjord Sementvarefabrikk AS, som kunne levere nettopp slike inntak. Tiltaket hadde positive trafikksikkerhetsmessige, miljø- og økonomiske konsekvenser, gjennom å vesentlig redusere inngrep i vanskelig terreng - og ved å unngå bruk av rekkverk.

– Vi har dessuten hatt god kontroll på hydrologien. En hydrolog utførte hydraulisk modellering av flomsituasjoner i bekker, med bruk av programmet HEC-RAS. Vi involverte det lokale kraftselskapet og NVE, for å sette oss inn i forutsetningene med tilgang til lokal kunnskap, og regulering av vassdrag. Vi vurderte også mulighet for fiskevandring i elven, i forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad. Det har vært viktig for oss å ta hensyn til fisken i havet der ute, fortsetter Glazova.

– Samarbeidet har vært helt utmerket, oss partnere imellom. Ikke bare har vi hatt et fint team involvert, med vi har også vært heldige med vår oppdragsgiver. Vi har fått raske tilbakemeldinger, og vi har hatt en god, løpende dialog med en engasjert byggherre. Det har vært gøy å jobbe med dette.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur