På Hanstad skal Statens vegvesen bygge avkjøringsfelt for de som skal svinge av riksvei 2 nordfra. Det skal gi sikrere og bedre trafikkavvikling i krysset. Foto: Google
Publisert: 07.12.2023 

Bedre og sikrere kryss på riksvei 2 på Hanstad i Elverum

Til uken starter Statens vegvesen utbedring av krysset på riksvei 2 på Hanstad. Det skal redusere køene nordfra og gi bedre trafikkflyt i krysset. Arbeidet er ferdig til våren.

På Hanstad i Elverum blir det ofte kø på riksvei 2 Solørvegen når de som kommer nordfra skal svinge til venstre inn i Johan Falkbergets vei ved Kiwi og Rema.

Fra midten av desember i år til siste halvdel av mai neste år skal Statens vegvesen utbedre krysset.

Bedre flyt i trafikken

– Nordfra skal vi utvide riksvei 2 med et avkjøringsfelt for de som skal svinge til venstre inn i Johan Falkbergets veg. Sørfra gjør vi avkjøringen litt bredere og åpnere for å gi bilistene bedre sikt, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Nazhad Marif Rahmann.

Dette skal gi tryggere og mer effektiv trafikkavvikling i og forbi krysset på Hanstad.

Kryssutbedringen med tilleggsarbeider har en kostnad på i underkant av 12 millioner kroner.

Flere utbedringer

I forbindelse med utbedringen og utvidelsen av krysset må kantdragerne på kulverten som går under riksveien forlenges, og gang- og sykkelveien på vestsida av veien må justeres. De to bussholdeplassene ved krysset skal oppgraderes, og det skal etableres støyskjerm langs boligfeltet sør for krysset. I tillegg skal belysningsanlegget i området legges om.

Det er Gjermundshaug Anlegg AS som utfører arbeidene på oppdrag for Statens vegvesen.

Gjermundshaug jobber mandag–torsdag klokken 07.00–19.00, bortsett fra på torsdager, da slutter de klokken 14.00.

I løpet av anleggsperioden kan det bli noe støyende arbeider. Spesielt gjelder det ved forlengelse av kantdragerne på kulverten, som krever pigging, men dette arbeidet vil ikke være langvarig.

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet i anleggsperioden

Riksvei 2 er åpen for toveistrafikk i hele anleggsperioden, men trafikantene må regne med redusert fremkommelighet og noe ventetid innimellom.

Siden gang- og sykkelveien på vestsiden av riksveien blir berørt av arbeidet med utvidelsen av krysset, blir den stengt i deler av anleggsperioden. Alternative gangruter blir da godt skiltet.

Bussholdeplassene blir også stengt i deler av anleggsperioden. Alternative busstopp blir skiltet.

Gjermundshaug vil informere og ha dialog med Hanstad barne- og ungdomsskole om anleggsarbeidet. Alle elever skal ferdes trygt i området i anleggsperioden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur