Utbedring av vegen til Karmsund havn er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. Illustrasjon: Statens vegvesen
Emner
Publisert
24.03.2021

Bedre veg til Karmsund havn

Statens vegvesen er klar for å utbedre vegen til Karmsund havn, etter at regjeringen har prioritert strekningen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

På fredag presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) og «E134 Helganeskrysset–arm Husøy», altså vegen ned til Karmsund havn, er med på lista over samferdselsprosjektene.

Ny gang- og sykkelveg

Dagens veg mangler gul midtstripe og er for smal til at to vogntog kan passere hverandre. Det er heller ikke et tilbud til fotgjengere og syklister langs vegen.

– Utbedring av denne vegen er viktig både for å ha en trafikksikker veg for alle trafikanter, og for å sikre god fremkommelighet. Vi i Statens vegvesen skal vi jobbe videre med å detaljplanlegge tiltak på strekningen, sier Irene Hegrei Statens vegvesen.

Foruten å planlegge en breiere veg som også inkluderer brua over til Husøya, planlegger Statens vegvesen også en gang- og sykkelveg fra rundkjøringen ved E134 og frem til havna.

– Statens vegvesen har jobbet med dette prosjektet siden i høst, og er godt i gang med å utforme et forslag. Vi har hatt avklaringsmøte med både Karmøy kommune og Karmsund havn, forteller Hegre.

Utbedring gir utvikling

Vegen fra E134 Karmøyvegen og ned til Karmsund havn er viktig for den videre utviklingen av havna.

– I arbeidet vårt tar vi utgangspunkt i den traseen som allerede ligger der og utbedrer den. På den måten bruker vi det vi kan, og bygger nytt der vi må, sier Hegre.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur