Illustrasjonsbilde fra tidligere beredskapsøvelse i tunnel med bruk av røykmaskin. Foto: Silje Drevdal/Statens vegvesen
Publisert: 27.05.2024 

Beredskapsøvelse i E39 Blindheimstunnelen i Ålesund fører til periodevise stengninger

Statens vegvesen skal i samarbeid med brannvesenet gjennomføre beredskapsøvelse i Blindheimstunnelen fra mandag 27. mai til torsdag 30. mai.

Beredskapsøvelsen fører til at tunnelen blir stengt i to timer på formiddagen fire dager.  Årsaken til flere stengninger er at alle vaktlagene i brannvesenet skal få øvd på dette scenarioet.

Bruker røykmaskin

Fra klokken 09:30 til 11:30 fra mandag 27. mai til 30. mai kommer Blindheimstunnelen til å være helstengt mens brannvesenet gjennomfører beredskapsøvelsene. Det vil bli brukt røykmaskin som kan føre til at området rundt Blindheimstunnelen kan bli dekket av hvit røyk. Det understrekes at denne røyken ikke er farlig.

Omkjøring via fv. 6210 kan brukes når tunnelen er helstengt. Dette gjelder også for kollektivtransporten. Nødetatene får mulighet til å kjøre igjennom tunnelen ved akutte hendelser.

Øver på røykutvikling i tunnel

– Formålet med beredskapsøvelsen er å gjøre brannvesenet bedre forberedt på brann i tunnel og øve på søketeknikk i røyk, sier Lasse Djupvik som er brannvernleder i område Midt i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Tidspunktene for helstengt tunnel blir som følger:

  • Mandag 27.mai klokken 09:30–11:30
  • Tirsdag 28.mai klokken 09:30–11:30
  • Onsdag 29.mai klokken 09:30–11:30
  • Torsdag 30.mai klokken 09:30–11:30

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men vi gjennomfører dette fordi det skal bli tryggere å ferdes i tunnelen, understreker Djupvik.

Forskriftskrav om øvelser

Statens vegvesen er forpliktet til å gjennomføre slike øvelser i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF), som krever jevnlige fullskalaøvelser hvert fjerde år, samt deløvelser årlig. Dette blir klassifisert som en deløvelse.

– I en røykfylt tunnel er sikten begrenset. Gjennom trening kan brannpersonell opprettholde ferdigheter og teknikker for å gjøre en effektiv innsats om en uønsket hendelse skulle skje, sier Djupvik.

Han presiserer at tunnelene på riks- og europavei i Midt-Norge er godt utstyrt og at nødetatene har gode forutsetninger for å håndtere brann og andre uønskede hendelser i tunnel, men at det er viktig å få øvet slik at rutiner og tunnelene blir testet.

Om tunnelen:

Tunnelen ligger på E39 mellom Spjelkavik og Blindheim i Ålesund kommune. Tunnelen åpnet for trafikk i 2002 og ble oppgradert i 2017. Tunnelen er 841 meter lang.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur