Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler
Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler Nygårdstangen godsterminal i Bergen. Foto: Bane NOR

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Nygårdstangen godsterminal står foran en nødvendig ombygging. Det kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler til og fra Bergen sentrum.

EMNE: Godstransport
PUBLISERT: 28.November.2019

– Ved å fornye Nygårdstangen sikrer vi våre godskunder mer kapasitet og effektivitet i årene som kommer. Ombygging av godsterminalen vil styrke jernbanens konkurransekraft foran veitransport. Det er i tråd med den nasjonale målsettingen om «mer gods på bane», sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.

Bane NOR har nylig avviklet godsterminalen på Minde. Bygging av Bybanen til Fyllingsdalen er årsaken til det. I tillegg får Bybanen verdifulle arealer på Nygårdstangen. Dermed må mer gods håndteres på mindre areal. Jernbanedirektoratet har allerede gitt Bane NOR i oppdrag å bygge om godsterminalen.

– Behovet for ombygging har vært der lenge. Nå griper vi muligheten og sørger for at godsaktørene får en effektiv terminal som kan håndtere veksten i jernbanegods frem til 2035. Dette er i tråd med Jernbanedirektoratets bestilling, sier Oskar Stenstrøm.

Må rive terminalbygg

For å få nødvendig plass til både lengre jernbanespor, lastegater og depoter, må terminalbyggene på Nygårdstangen rives. På kort sikt innebærer det ulemper for to av godstransportørene som i dag leier lokalene av Bane NOR.

– Vi har forståelse for den ulempen som to av kundene våre vil få. Vi har hatt møter med dem og vil bistå dem i jakten på nye lokaler. Å rive byggene er nødvendig for å kunne ta imot og sende mer jernbanegods, og det er jo en fordel både for de to aktørene og de andre som konkurrerer om godstransporten, sier Oskar Stenstrøm.

En mer effektiv terminal betyr kortere ventetid og mindre tomgangskjøring inne på terminalen. Det kan gi lavere fraktkostnader for eksisterende og nye aktører.

Slutt på lastebilgods til Nygårdstangen

I dag ankommer gods til Nygårdstangen også med lastebil. Dette blir det slutt på etter ombyggingen. Dermed blir det betydelig mindre tungtransport inn og ut av Bergen sentrum. Etter Bane NORs beregninger kan det være snakk om 400 færre biler i døgnet.

Kapasiteten på godsterminalen Nygårdstangen er brukt opp. Håndtering av nye biler som fraktes på skinner fra Drammen ble flyttet til Nygårdstangen fra nedlagte Mindemyren i oktober 2019. Samtidig forventer Jernbanedirektoratet at Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og en årlig vekst i godsvolumet til og fra Bergen på 2,4 prosent. Det tilsvarer 50 prosent mer gods i 2035 i forhold til dagens volum.

Mest Lest

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Først med CEEQUAL sertifisering

Ny by – Ny flyplass: Et omfattende samfunnsutviklings- og samferdselsprosjekt

Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Ny styreleder i Norsk Bergindustri

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Med hjertet i halsen på farlige veier

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Oppfordrer norske gründere til å delta

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Forbereder ny firefeltsbru

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Sikter mot en grønnere fremtid

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

Maskinstyring made in Norway

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

– Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag

Samlet løft for VDC

Nye takter på tyske skinner

Fremtiden kommer ikke brått

Vi lager broer med 100 års levetid

Vil bygge energivennlige veier

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Det må bli færre konflikter i bransjen

Loser vei under Arendalsuka

Skreddersydd Beredskapstog

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Passer på havet

Ti land tester vegoppmerking i Norge

Satser på tunnelrehabilitering

Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

Forslag til ny havne- og farvannslov

Trailerpakker setter Baneservice i førersetet

Workshop om utslippskutt i veibygging

Et selskap flere og flere begynner å merke seg

Norske veier blir stadig bedre – og sikrere

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Regjeringen satser mye på ny teknologi

Ny BIM-funksjonalitet gir samferdselsoppdrag nye muligheter

– Udokumenterte overskuddsmasser er både ulovlig og skadelig

Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Nye E6 Soknedal i rute

Vil ha større fart inn i fremtiden

Kryptovaluta på vei inn norske BAE-næringen?

Sporveien velger CAF som ny trikkeleverandør

Krafttak i høyfjellet er i mål

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Fjellsprengningsarbeidene er ferdig

Ny megakontrakt for E6

NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

Norske Tog øker driftssikkerheten på jernbanen med ABB-utstyr

Bilistene ønsker mindre monotone tunneler ved bruk av farger og belysning

Årets asfaltprogram

Ny daglig leder for NRC Group i Norge

En helt ny måte å reise på

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Satsinga på samferdsel held fram

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

T-banen i Oslo i verdenstoppen

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Mye vindkraft under bygging

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Renser morgendagens vann

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

For mye og for lite vann

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

New York ser til Oslo for å bygge smartere byer

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

Ta en teknotur på fire hjul i påska

Solid vekst for tunnelprosjekter

Elbilvekst vil gi økt strømpris

Fra kreosot til flere gjenvinningskroner

Forvandlet småkraftverk til forbildeprosjekt

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

De reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Leverer over 200 ladeuttak til Stavanger

Nye prosjektformer fornyer veibyggingen

Skarvbergtunnelen utsettes mer

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?