Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Betongheller som renser luften
Betongheller som renser luften

Betongheller som renser luften

EMNE: Vei
PUBLISERT: 09.august.2017

Betongsheller basert på dansk teknologi som renser luften for NOx er på vei inn i det norske markedet. Forsøk i Danmark viser en NOx-reduksjon mellom 19 og 24 prosent.

Administrerende direktør Jørn-André Hammer i Asak Miljøstein AS som leverer de nye hellene ønsker seg et krav om bruk av produkter som er NOx-reduserende ved utforming av utomhusområder i norske byer og tettsteder. Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på miljø- og helseskadelige effekt av NOx og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet.

Fotokatalytiske metoder har tidligere vært i bruk i ulike produkter. Den nye danske teknologien som nå er utviklet gir helt andre resultater enn tidligere. Forsøk i København (motorvei og bygate) viser en NOx-reduksjon på 19 prosent. Forsøk på Kastrup i Danmark viser en reduksjon av NOx på opptil 24 prosent, mens et forsøk i Valencia i Spania viser en reduksjon på 56 prosent, forteller Hammer.

ClearNOx

Virkestoffet i hellene fra ASAK er katalysatoren titandioksid (TiO2) – tidligere kalt titansyre – som i kontakt med UV-stråling danner en kjemisk prosess. En fotoreaksjon, en såkalt fotokatalyse som omdanner NOx til nitrat. TiO2 er et naturlig stoff som benyttes som fargestoff i maling, lakk, papir, plastprodukter, blekk, mat, medisin og i de fleste tannkremer. ClearNOx som er varemerkebeskyttet i Norge av ASAK, er en transparent væske som påføres betongoverflaten og som trekker ned noen millimeter og binder seg til betongen. Dette gir en aktiv overflate i hele dekkets levetid, normalt over 15 år avhengig av slitasje. (se faktaboks)

– Vi jobber i disse dager med å presentere teknologien for norske fagfolk og beslutningstakere, og er i dialog med en utbygger om å få til et norsk referanseområde for den NOx-spisende steinen. Nå leverer vi ClearNOx som standard uansett, så alle våre kunder vil få den NOx-reduserende egenskapen på sine Asak Gangbaneheller.

Barcelona er en by som virkelig har gått foran. I sin «Plan to improve air quality in Barcelona 2015-2018» har myndighetene pålagt bruk av fotokatalytiske materialer i utemiljø for å redusere atmosfærisk forurensing. I følge Barcelona City Council hadde byen 12 014 tonn NOx utslipp i 2013 fra ulike utslippskilder. 33,4% av disse var fra trafikk alene.

Det beste hadde vært om man sluttet å forurense med NOx. Enn så lenge håper vi at ClearNOx kan bidra inn som ett av flere virkemidler for å bedre den helseskadelige byluften. Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø, sier Hammer.