Emner
Publisert
08.08.2017

Betongheller som renser luften

Betongsheller basert på dansk teknologi som renser luften for NOx er på vei inn i det norske markedet. Forsøk i Danmark viser en NOx-reduksjon mellom 19 og 24 prosent. Administrerende direktør Jørn-André Hammer i Asak Miljøstein AS som leverer de nye hellene ønsker seg et krav om bruk av produkter som er NOx-reduserende ved utforming […]

Betongsheller basert på dansk teknologi som renser luften for NOx er på vei inn i det norske markedet. Forsøk i Danmark viser en NOx-reduksjon mellom 19 og 24 prosent.

Administrerende direktør Jørn-André Hammer i Asak Miljøstein AS som leverer de nye hellene ønsker seg et krav om bruk av produkter som er NOx-reduserende ved utforming av utomhusområder i norske byer og tettsteder. Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på miljø- og helseskadelige effekt av NOx og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet.

Fotokatalytiske metoder har tidligere vært i bruk i ulike produkter. Den nye danske teknologien som nå er utviklet gir helt andre resultater enn tidligere. Forsøk i København (motorvei og bygate) viser en NOx-reduksjon på 19 prosent. Forsøk på Kastrup i Danmark viser en reduksjon av NOx på opptil 24 prosent, mens et forsøk i Valencia i Spania viser en reduksjon på 56 prosent, forteller Hammer.

ClearNOx

Virkestoffet i hellene fra ASAK er katalysatoren titandioksid (TiO2) – tidligere kalt titansyre - som i kontakt med UV-stråling danner en kjemisk prosess. En fotoreaksjon, en såkalt fotokatalyse som omdanner NOx til nitrat. TiO2 er et naturlig stoff som benyttes som fargestoff i maling, lakk, papir, plastprodukter, blekk, mat, medisin og i de fleste tannkremer. ClearNOx som er varemerkebeskyttet i Norge av ASAK, er en transparent væske som påføres betongoverflaten og som trekker ned noen millimeter og binder seg til betongen. Dette gir en aktiv overflate i hele dekkets levetid, normalt over 15 år avhengig av slitasje. (se faktaboks)

– Vi jobber i disse dager med å presentere teknologien for norske fagfolk og beslutningstakere, og er i dialog med en utbygger om å få til et norsk referanseområde for den NOx-spisende steinen. Nå leverer vi ClearNOx som standard uansett, så alle våre kunder vil få den NOx-reduserende egenskapen på sine Asak Gangbaneheller.

Barcelona er en by som virkelig har gått foran. I sin «Plan to improve air quality in Barcelona 2015-2018» har myndighetene pålagt bruk av fotokatalytiske materialer i utemiljø for å redusere atmosfærisk forurensing. I følge Barcelona City Council hadde byen 12 014 tonn NOx utslipp i 2013 fra ulike utslippskilder. 33,4% av disse var fra trafikk alene.

Det beste hadde vært om man sluttet å forurense med NOx. Enn så lenge håper vi at ClearNOx kan bidra inn som ett av flere virkemidler for å bedre den helseskadelige byluften. Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø, sier Hammer.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur