Bort med veikryss, og kortere bruer og tunneler. Nye veier AS bygger både billigere og mer samfunnsøkonomisk enn hva vi gjorde før, mener utbyggingsjef Lars Bjørgård.
Publisert
09.09.2019

Billigere vei i vellinga

Bort med veikryss, og kortere bruer og tunneler. Nye veier AS bygger både billigere og mer samfunnsøkonomisk enn hva vi gjorde før, mener utbyggingsjef Lars Bjørgård.

Regjeringen ønsker bedre og sikrere veier. Til billigere pris. «Nye Veier AS har vist at det er mulig», heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet forrige måned.

– Det er svært gledelig at selskapet bygger ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Korter ned bruer og tunneler

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 16,9 milliarder kroner. Nye Veier har identifisert mulige kostnadsbesparelser på om lag 1,9 milliarder kroner.

– Vi har hatt en relativt systematisk prosess helt siden vi overtok porteføljen fra Statens vegvesen. Vi har jobbet med å optimalisere prosjektet. Vi har sett på muligheter til å redusere kostnader, og å øke samfunnsnytten, sier Lars Bjørgård.

Utbyggingssjefen i i Nye veier fortsetter:

– Det har i praksis handlet om å finne bedre og mer kostnadseffektive traséer, samt å redusere lengden på tunneler og bruer. Det er de dyreste elementene i et veiprosjekt. I tillegg har vi redusert antall kryss, vurdert utformingen av dem, og ikke minst plasseringen. Dette er de områdene der vi i størst grad har redusert kostnader.

Prosjektet består av to deler: E6 Ulsberg – Vindåsliene og E6 Korporalsbrua – Melhus sentrum. Delen imellom, E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, bygges ut av Statens vegvesen, og skal etter planen stå ferdig i 2020/21. Nye Veier legger opp til byggestart på delstrekningen E6 Kvål – Melhus sentrum (7 kilometer) i 2019, med ferdigstillelse i 2021.

Videre legger Nye veier opp til byggestart for den 25 km lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene i 2020, med ferdigstillelse i 2023.

Kutter ut flere kryss

Bjørgård kommer selv fra en stilling i Statens vegvesen. Han mener den største endringen er at i Nye veier har alle det samme fokuset: Det handler om å planlegge, bygge og drifte veier.

– Det er et tydeligere driv og mer fokus på kostnadseffektive prosjekter. Generelt innen samferdselsprosjekter har det vært en tendens til å legge inn en del «kjekt å ha»-løsninger, som er presset inn av ulike interessegrupper. Det er viktig å få ryddet vekk slike ting. Vi må være tydelige på målet: Hvorfor bygger vi denne veien? Det er det som må legges til grunn.

Det har i praksis handlet om å finne bedre og mer kostnadseffektive traséer, samt å redusere lengden på tunneler og bruer. Det er de dyreste elementene i et veiprosjekt.

Sikter du til kommuner som vil at dere skal «svinge innom» flere tettsteder?

– Det er et eksempel. Det resulterer i flere kryss enn det som egentlig bør legges til grunn. Når vi bygger motorvei, er det primært en vei fra A til Å. Det er et lokalvei-system som skal ta seg av lokaltrafikken, men med god tilknytning til motorveien. På strekningen Ulsberg - Melhus har vi tatt bort tre 2-planskryss.

Forutsigbar finansiering

– En annen ting som er en viktig for oss er at vi har en forutsigbar finansiering. Det er viktig, helt fra regulering til prosjektet faktisk blir gjennomført. Nye veier vil fortsatt ha fokus på kostnadskutt og økt samfunnsnytte, sammen med entreprenør. Vi jobber hele tiden for å få entreprenør inn tidlig i prosjektet, slik at de er med helt fra reguleringsfasen. Det gir både billigere og bedre løsninger, slik vi erfarer det. Både byggherre, entreprenør og rådgivere bør sitte sammen, fra starten av.

– Hva betyr kostnadsreduksjonen for de som skal kjøre på strekningen?

– Først og fremst gir lavere prosjektkostnader muligheten for å bygge mer trafikksikker vei for pengene. Videre gir det mulighet for å redusere bompengebelastningen for trafikantene. I porteføljen vi tok over i Trøndelag var omtrent halvparten 2/3-felts vei, og 90 kilometer i timen. Nå legger vi opp til i all hovedsak å bygge større grad av fire felt og hastighet på 110 km/tm. Det gir en mer fremtidsrettet vei. Det øker også samfunnsnytten: Veien holder lenger, og den er mer trafikksikker.

10Den samlede utbyggingen i prosjektet skal være ferdig i 2030, ifølge Samferdselsdepartementet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur