Birgit Farstad Larsen. Foto: COWI
Publisert: 30.01.2024 

Birgit Farstad Larsen tar plass i konsernledelsen i COWI

COWI-konsernet har hovedsete i Danmark, og utvider nå konsernledelsen sin med blant annet Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI Norge.

Fremover vil konserndirektørene for COWIs fire geografiske forretningsområder samt lederne for HR og ingeniør- og designsentrene våre inngå i konsernledelsen. Formålet med dette er å korte ned avstanden mellom konsernledelsen, og kunder, prosjekter og medarbeidere. Dette gjør at vi raskere og mer effektivt kan fange opp signaler og ta beslutninger.

 

COWIs ambisjon er å fortsette selskapets betydelige vekst og samtidig befeste sin posisjon i markedet i årene som kommer. Derfor styrker COWI konsernledelsen og sikrer seg flere krefter for å gjennomføre COWIs strategi, der det grønne skiftet står i sentrum. 

 

– COWI har de siste årene opplevd rundt ti prosent organisk vekst og innehar en sterk posisjon tross ustabile markedsforhold. Verden endrer seg raskt, både for kundene våre og for oss. Vi ønsker å gi kundene og samarbeidspartnerne våre så verdifull hjelp som mulig i overgangen til en mer bærekraftig verden, der teknologisk utvikling, grønn energi og mer bærekraftige materialer blir stadig viktigere. Derfor trenger vi en enkel ledelsesstruktur og en enda sterkere konsernledelse, forklarer konsernsjef Jens Højgaard Christoffersen. 

 

Som en konsekvens av dette har vi også besluttet å avvikle rollen Chief Operating Officer (COO). Etter gjensidig avtale og etter overlevering av ansvar vil nåværende COO, Rasmus Ødum, forlate COWI etter 15 år i konsernledelsen.  

 

– Det er ikke lett å ta farvel med Rasmus, som har vært en svært engasjert og dyktig kollega i mange år. Han har stått bak mange viktige initiativer som har rustet oss til å ta på oss utfordrende prosjekter. Jeg vil gjerne takke Rasmus for hans mange uvurderlige bidrag til COWI gjennom årene, avslutter Jens Højgaard Christoffersen. 

 

COWIs nye konsernledelse:

  • Konsernsjef Jens Højgaard Christoffersen
  • CFO Natalie Shaverdian Riise-Knudsen
  • CBDO Marius Weydahl Berg
  • Executive Vice President of Business Line Denmark, Henrik Winther
  • Executive Vice President of Business Line International og midlertidig leder for COWIs ingeniør- og designsentre, Michael Bindseil
  • Executive Vice President of Business Line Norway, Birgit Farstad Larsen
  • Executive Vice President of Business Line Sweden, Anders Wiktorson
  • Head of People and Culture, Anne Daugaard Barslund 
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur