Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur
Thor lynneberg
Publisert: 24.03.2021 

Bispegata: Tråkker til i innspurten

Til sommeren blir den nye «sykkelekspressen» mellom Bjørvika og Middelalderparken ferdig, håper de hos Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vi håper vi er helt ferdig i løpet av juni neste år, uten at jeg tør gjøre det til et løfte. Går alt som det skal, kan du ta en veldig flott spasertur fra Middelalderparker, over et flott Oslo torg, ned til Bjørvika, sier prosjektleder i Oslo kommune Jessica Bergstrand.

Bispegata får ny trikketrasé, universelt utformede holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Sykkelfeltene havner bak holdeplassene, for å unngå konflikter mellom sykkel og buss. I tillegg skal Oslo torg etableres, i krysset mellom Bispegata og Oslo gate.

– Planen var å ha trikken i den nye skinnegangen i løpet av høsten 2020, og slik ble det. Bussholdeplassen er også oppe. Noe må vente på varmere vær, fordi noe av overflatearbeidet ikke kan gjennomføres om vinteren. Denne vinteren blir det mest gartnerarbeid og steinsetting. Dette vil ikke medføre støyende arbeid i noen større grad..

Ekspressvei for syklister

– Det er nok mange som gleder seg til at de nye sykkelfeltene åpner. Statens vegvesen har gjort en betydelig oppgradering i Dronning Eufemiasgate, der sykkelen lettere skal kunne komme frem enn hva som var tilfellet tidligere. Sykkelfelter bak bussholdeplassene gjør at det nesten blir en slags ekspressvei for syklistene fra Havnelageret til Gamlebyen.

Prosjektet omfatter Bispegata, fra Kong Håkon 5.s gate til Oslo gate og videre til og med krysset med St. Halvards gate. I tillegg inngår Oslo gate fra Bispegata til Clemens gate. Totalt strekker prosjektet seg cirka 450 meter.

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo, hvor de første av totalt 87 trikker testkjøres denne høsten.. Før dette kunne gjennomføres måtteinfrastrukturen på en rekke strekninger i byen oppgraderes, deriblant i Bispegata, opplyser Oslo kommune.

– Prosjektet bunner i kollektivtransporten. Det er et mål å få bort bilene. Gamle E6 gikk her tidligere, og Bispegata har en gang vært den store hovedtraséen inn til byen – før Haakon 5. gate kom. Med gamle Bispelokket var området egentlig en stor trafikkmaskin. Den politiske ledelsen i Oslo har bestemt at Bispegata skal være en gjennomfartsåre for kollektivtrafikken, samt at området skal være tilrettelagt for gående og syklende.

Bispegata er en del av et viktig kulturminneområde for byen. Oslo torg blir utviklet for å skape en bedre funksjonell sammenheng mellom Ruinparken, Minneparken, Middelalderparken, Ladegården og barokkhagen. Gravearbeidet gjøres i samarbeid med arkeologiske myndigheter siden prosjektet har utført gravearbeid i et område med stor historisk verdi, opplyser Oslo kommune.

– Det er et poeng at det skal være både fint og enkelt å gå fra Bjørvika til det som skal bli nye Middelalderparken. Den utvikles videre så snart Bane NOR er ferdig i omegnen. Vi skal løfte Gamlebyen – Middelalder-Oslo – uten for mange biler.

Mindre «sniking» inn til byen

– Biltrafikken forsvant i stor grad da vi startet dette arbeidet, tidlig i 2019. Da stengte vi for gjennomkjøring med personbil. Det har fungert ganske greit, tror jeg. Det har sikkert vært litt frustrasjon i forbindelse med Vålerenga-tunnelen, i den forstand at det ikke lenger er like lett å «snike» seg gjennom byen og at noen i stedet blir stående i kø gjennom Ekebergtunnelen. Vi ikke fått noen klager som skulle tilsi at dette har vært et stort problem. Oslogata er fortsatt åpen, selv om den fortsatt er stengt med bom i rushtiden. Det er nok bilistene vant til, mener Bergstrand.

Som del av utviklingen av Bjørvika og Fjordbyplanen ble kollektivtraséen i Dronning Eufemias gate ferdigstilt for noen år tilbake. Bispegata er delen som manglet for å koble trikken i Dronning Eufemias gate til eksisterende trasé i Oslo gate, men på grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S ble oppgraderingen av Bispegata satt på vent for å unngå å måtte grave opp gaten på nytt.

– Hele området her, nede fra Dronning Eufemias gate og helt opp til St. Hallvardsgate har vært et grått anleggsområde preget av stein- og betong i to år, både fordi vi har holdt på og fordi Bane NOR har bygget Follobanen samtidig. Det har vært utført arbeid i området som medført en del støy og støv. Jeg forstår at de som bor i alt dette anleggsarbeidet har vært frustrert. Det blir litt som det samme når du pusser opp eller bytter kjøkken hjemme: Det blir vanskelig i en periode, og det blir verre før det blir bedre.

Tok det verste i høstferien

– Vi har så langt det lar seg gjøre forsøkt å tilrettelegge for naboer og særlig skolebarna som ferdes gjennom området. Det var en del usikkerhet og frustrasjon knyttet til omlegginger og riggområde da vi startet, men etter det har det etter forholdene gått ganske greit.

– Vi hadde et «stunt» i høstferien, da vi la om trikken. Vi var veldig spent på hvordan det ville gå. Vi hadde mye dialog med naboene i forkant, og vi valgte å utføre det mest krevende arbeidet da, fordi det i den perioden er mindre trafikk i området. Vi informerte de som bor der så tidlig som et halvt år i forveien, slik at de var forberedt på at det kunne bli krevende å bo hjemme den uken. Vi tilbød alternativ overnatting et annet sted for de som hadde behov av det. Det pågikk støyende arbeid døgnet rundt, men vi fikk få klager.

– Heldigvis ble vi også ferdig med det arbeidet innen tidsfristene vi hadde gitt. Helt konkret fjernet vi gammel og bygget en helt ny trikketrasé over Oslo torg i løpet av kun syv dager.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur