Meny

BOMPENGER

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.

Read More

Viktig med bompenger for elbil

Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle skjønner at den ikke kommer til å vare evig.

Read More

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Tendensen er klar: inntektene øker jevnt i bompengeverden til tross for at elbilene har sluppet å betale i en periode. Tall fra 1990 fram til og med 2017 viser at inntektene fra bompengeinnkreving har økt jevnt og trutt og lå i 2017 på rundt 10,4 milliarder kroner. Prognosene for 2018 og 2019 ligger på henholdsvis…

Read More

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør…

Read More

Samferdselsministeren i møte om bompengeinnkrevjing

Samferdselsminister Jon Georg Dale har i går hatt eit møte med medlemmene i styringsgruppa for Byvekstavtale Nord-Jæren for å høyre korleis ein lokalt vurderer situasjonen, og for å avklare staten sine posisjonar. Møtet i går var ikkje eit formelt møte i styringsgruppa. Dersom kommunenes posisjonar skulle endre seg, må dette skje i formelle møte i…

Read More

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

–Effektiviseringen av bompengesektoren fortset. I dag signerte vi avtale med Bompengeselskap Nord AS som det siste av totalt fem regionale bompengeselskap. Med dette går vi frå om lag 60 til 5 bompengeselskap. Ein viktig milepæl i bompengereforma er nådd, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark eig Bompengeselskap Nord AS 100 prosent.…

Read More

Er det norske markedet attraktivt nok?

Det gjenstår å se hvilke utstedere som melder seg på det norske bompengemarkedet; et velregulert system med stor grad av brukerfokus. Statens vegvesen møtte nylig potensielle utstedere fra Europa for å informere og diskutere mulighetene som ligger i det nye markedet som snart åpner seg. Bra for kundene, men hva med selskapene? Flere av de…

Read More