Oversiktsbilde mens dekkestøpen pågår. Foto: John Kjeken/Statens vegvesen
Publisert: 19.01.2023 

Brenna bruer begynner å ta form

– Vi er i rute, denne uka har vi utført siste dekkestøp på Brenna bruer (nordgående løp).

I desember fullførte Statens vegvesen dekkestøp på sørgående løp, nå er altså dekkestøpet også på nordgående bru ferdig.

Brenna bruer er to parallelle bruer, hver på ca. 120 meter lengde. Bruene befinner seg vest for den nye Bukkesteinhøgdtunnelen. Filmen viser hvor bruene befinner seg:

Siste dekkestøp tok 10 timer

Onsdag 18. januar ble de siste omlag 40 lengdemeter av bruoverbygningen i nordenden av bruen (dvs kjørebanen som bilene skal kjøre på) støpt. 340 m3 betong ble støpt og jobben tok 10 timer å utføre.

Dette gjenstår nå :
  • Oppfylling av masser opp til brubanen i hver ende av bruene.
  • Støp av betongrekkverk for de siste ca 40.5 lengdemeter bruoverbygning i nordenden av bruene.
  • Montering av lysmaster, skiltmaster/skiltportaler.
  • Montering av sluk og overvannsledning under bruene for å samle opp alt vann på bruene og lede det bort.
  • Montering av støyskjerm på nordgående bru (ikke nødvendig på sørgående bru da støyskjermen på nordgående bru gir tilstrekkelig effekt for de boligene som må skjermes).
  • Landskapstilpassing/tilsåing med mer ved og under bruene.
  • Asfaltering og vegoppmerking (våren 2025).

 

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur