Publisert
02.10.2018

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

– Det er viktig for Brødrene Dahls sin samferdselsavdeling å satse på trafikksikring. Vi gjør det da også ganske bredt, med alt fra støtabsorberende produkter til sikring av ansatte under midlertidige trafikkarbeider. Det er produktsjef Jarle Rogn Jacobsen i Brødrene Dahl sin avdeling i Holmestrand som sier dette. Han understreker at virksomheten både har fokus […]

– Det er viktig for Brødrene Dahls sin samferdselsavdeling å satse på trafikksikring. Vi gjør det da også ganske bredt, med alt fra støtabsorberende produkter til sikring av ansatte under midlertidige trafikkarbeider.

Det er produktsjef Jarle Rogn Jacobsen i Brødrene Dahl sin avdeling i Holmestrand som sier dette. Han understreker at virksomheten både har fokus på fysisk veisikring og skilting.

Trafikkskilt

Det er nok riktig at det er mange som kjenner oss som produsenter av skilt, ja. Vi har jo tradisjoner helt tilbake til 1940-tallet på den sektoren, og det er ingen tvil om at dette er en tradisjon vi har tatt med oss videre etter at Brødrene Dahl tok over i 2010. Konsernet er tydelige på at Brødrene Dahl Samferdsel er et satsningsområde både nå og i fremtiden, så selv om vi er en relativt liten del av selskapet akkurat nå, satser vi friskt, og kommer til å være å regne med i fremtiden, smiler en opplagt produktsjef. Han er i skikkelig storform om dagen, og har akkurat vært med på kick-off internt: Her skal det tydeligvis satses sterkt i tiden som kommer.

Er det ikke slik at dere til og med har egen trafikkskilt produksjon i Holmestrand?

Det er riktig, bekrefter han, og legger til at dette er en produksjon som går jevnt og trutt, og kommer til å være en naturlig del av virksomheten videre.

Det samme gjelder sikring av ansatte på oppdrag i trafikken?

Vi er generelt svært opptatt av trafikksikringstiltak, og derfor er det da også naturlig å fokusere på alle dem som hver eneste dag gjør en innsats i forbindelse med midlertidige trafikkarbeider rundt om i landet. Midlertidige arbeider skaper jo naturlig nok ganske spesielle utfordringer for dem som skal jobbe der, og vi er opptatt av produkter som kan gjøre tilværelsen deres litt bedre og mer forutsigbar. Man er veldig utsatt og ikke minst sårbar i en slik arbeidssituasjon, og vi er trygge på at vi kan bidra med løsninger som kan bidra til å redusere denne risikoen. God informasjon og også fysiske tiltak for å sikre folk bedre er blant våre produkter på det feltet, slår han fast. Selv om Brødrene Dahl fram til de seinere årene har vært mest kjente innenfor VA og VVS, representerer satsingen i samferdselssektoren en spennende utfordring, synes produktsjefen.

Sikring av tuneller

Likevel er det ikke dette som er det største produktet for dere i Brødrene Dahl Samferdsel?

Nei, de største produktene våre er nok antagelig langsgående sikring av veier, altså såkalt autovern. Men i tillegg til dette, er vi også kjente for varsling og sikring av vegarbeidsområder. Dette er snakk om støtabsorberende produkter som virkelig kan bidra til at skader på mennesker og kjøretøyer kan minskes dersom ulykken skulle være ute, og det er prosjekter som har tatt seg opp i det siste, forklarer han.

Hva er spesielt ved akkurat disse produktene?

Saken er at de ikke har vært i salg gjennom oss mer enn rundt 3 år, og de har allerede blitt en naturlig del av vurderingsbildet til dem som arbeider med trafikksikring. Derfor venter vi oss mye av nettopp disse produktene fremover. Når det gjelder Endeterminaler inne i tuneller for eksempel, er man jo ute etter produkter som ikke skal kunne avgi skadelige gasser om ulykken skulle være ute. Skulle det begynne å brenne inne i en tunnel, kan det være uhyre viktig at man ikke kan få røykutvikling som blir ekstra giftig på grunn av veisikringen. Vi har flere spennende produkter på dette feltet, og dette har tatt seg opp siden lanseringen for rundt 3 år siden, forklarer han.

– Hvor skjedde det?

Det første prosjektet hvor det ble brukt slike produkter fra oss, var under rehabiliteringen av Trømsøysund-tunnelen i Tromsø. Etter dette har det blitt stadig flere prosjekter hvor våre produkter er i fokus. Det foreløpig siste prosjektet som er i sving akkurat nå, er prosjektet i Ekebergtunnelen i Oslo, hvor man har sikret tunellen godt i forbindelse med rehabiliteringen, forteller han.

Fremtidssatsing

Brødrene Dahl er jo kjent fra helt andre sektorer enn samferdsel, så hva betyr denne satsingen på samferdsel?

I forbindelse med kjøpet av Botneskilt ble det nok gjort en del strategiske vurderinger i forhold til nettopp samferdselssektoren, og satsingen er både bred og solid fra Brødrene Dahl sin side. Det er ingen tvil om at vi er kommet for å bli i denne sektoren, selv om vi nok foreløpig er noe mindre innenfor samferdsel enn for eksempel VA og VVS, smiler Rogn Jacobsen.

Men det er vel bare foreløpig at dere innenfor samferdselsdivisjonen er «lillebror» hos Brødrene Dahl?

– Tja, vi skal nå i alle fall jobbe alt vi kan for at samferdselsproduktene skal finne sin naturlige plass både langs norske veier og internt i organisasjonen. Dette er et veldig spennende fagfelt, og vi ser avgjort for oss at vi skal bli en faktor å regne med også på dette feltet, slår han fast.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur