Mange fordeler med plastbrøytestikker i dag

Brøytestikkene har to viktige funksjoner: vise brøyteareal for brøytesjåførene og være optisk ledning for trafikantene. Dersom ikke annet er beskrevet i driftskontraktene kan entreprenørene selv velge om de vil bruke plast eller bambus iht. kravene i R610. Men byggelederne kan også sette krav til hvilke brøytestikker som skal benyttes dersom det er spesielle grunner til det, for eksempel kan det være fjelloverganger som setter ekstra krav til synlighet og høyde på brøytestikkene.

– Årsaken til at det brukes mest plast er at plast har best synlighet, spesielt når det er mye snø og dårlig sikt. De tåler ofte mer enn bambusstikkene og krever mindre resetting i løpet av vinteren. Dette er viktig på strekninger hvor stikkene utsettes for store påkjenninger fra vær, snø og brøyteutstyr, sier Larsen.

Manglende brøytestikker gir dårligere oversikt over vegkant og linjeføring og er derfor uheldig både ut fra hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet. Resetting må ofte gjøres manuelt, og dette er en risikofylt oppgave i vintersesongen. Plast har bedre holdbarhet enn bambus, og kan brukes om igjen flere sesonger.

Det er anslått at ca. 70 prosent av plastbrøytestikkene og ca. 20 prosent av bambusbrøytestikkene gjenbrukes, men dette varierer mye avhengig av lokale forhold og påkjenning, sier Larsen.