Meny

BRU

Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

Forskalingen på nye Nederkvern bru i Brumunddal har blitt fjernet. Den nye brua over elva Brumunda er den største konstruksjonen som bygges på E6 forbi Brumunddal. Byggherren Nye Veier investerer ca. 600 millioner kroner på den tre kilometer lange strekningen forbi Brumunddal.

Read More

Privatisering av brufølge utsettes til senere i år

Forsinkelser av nødvendige leveranser og viktige innspill fra nylig høring gjør at privatisering av følgebil skjer senere enn planlagt. Statens vegvesen har bestemt at brufølgetjeneste skal settes ut til private tilbydere. Dette skulle etter planen iverksettes 1. mars 2019, men vil altså bli utsa Flere tusen ekstra tunge transporter Årlig er det noen tusen særlig…

Read More

Spennende bruprosjekt starter i 2019

Byggingen av ny Grenlandsbru kan starte allerede i 2019. Den nye Grenlandsbrua blir omlag 600 m lang og er en av de største bruene Nye Veier skal bygge. Når det nå foreligger godkjent reguleringsplan i Porsgrunn og Bamble kommuner for strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt kan byggingen av ny Grenlandsbru starte allerede i 2019. Nye Veier sender…

Read More

En bru klemmes inn

Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og den ikke fullt så gamle Nye Varoddbrua (1994) bygges det nå en ny Varoddbru. Plassen er begrenset og den må nærmest klemmes inn mellom de to store betongkonstruksjonene. – Når prosjektet er ferdig vil de to nyeste bruene fremstå som en enhet, med sine elegante linjer. Det blir et…

Read More

Grensesprengende bruteknologi

På konferansen «Extreme bridges in marine environment», som ble arrangert i forbindelse med Teknologidagene i Trondheim, fikk forskere og studenter fra hele verden utvekslet siste nytt, erfaringer og kunnskap om ulike typer bruer. Hvilke erfaringer har Washington State med sine flytende konstruksjoner? Hvilke egenskaper har stålkonstruksjoner sammenlignet med betong? Hvilke erfaringer har konsulentselskapene med store…

Read More

Forbereder ny firefeltsbru

Nye Veier starter nå med omfattende grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene der den nye Mjøsbrua er planlagt. Best mulig kunnskap om grunnforholdene er avgjørende for valg av fundamenteringsmetode og brutype. Forskjellen på gode og dårlige grunnforhold er avgjørende for bruprosjektet. Vi skal skaffe oss mest mulig kunnskap om grunnforholdene før vi går ut i markedet.…

Read More