Fra venstre: Konserndirektør for store infrastrukturprosjekt; Jesper Asferg i COWI, administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak og administrerende direktør Birgit Farstad-Larsen i COWI. Foto: Iver Daaland Åse/Bybanen Utbygging
Publisert: 06.06.2023 

Bybanen til Åsane: Prosjekteringskontrakt til COWI, Rambøll og Asplan Viak

Bybanen Utbygging har signert hovedkontrakten på prosjektering av byggetrinn 5 Bybanen til Åsane med COWI i samarbeid med Rambøll og Asplan Viak. Kontraktsverdien er på rundt 1,1 milliarder kroner.

– Startskuddet har nå gått for prosjektering av Bybanens byggetrinn 5 til Åsane. Med COWI, Rambøll og Asplan Viak med på laget har vi fått et kompetent og entusiastisk prosjekteringsmiljø som skal jobbe sammen med Bybanen Utbygging for å sikre at Bybanen bygges innenfor kostnadsrammer, innenfor avtalt tid og med de kvaliteter som kjennetegner dette viktige samferdselsprosjektet, sier konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging.

Bybanen Utbygging mottok svært gode tilbud fra de beste fagmiljøene i Norge i konkurransen, og er svært glad for interessen for å være med på å prosjektere Bybanen. Prosjekteringsgruppen under COWIs ledelse med Rambøll og Asplan Viak som underrådgivere vant konkurransen på pris og det samlede kompetansemiljøet disse tre selskapene kunne tilby. Bybanen til Åsane er et komplekst byggetrinn med bane på batteridrift, underjordisk holdeplass og der store deler av traséen går gjennom et tett byområde med tett trafikk, næringsaktivitet og med mange kulturminner.

Prosjekteringen av Bybanens byggetrinn 5 Bergen sentrum til Åsane starter umiddelbart.

– Prosjekteringskontrakten som nå er signert er et viktig grep for å sikre kontinuerlig utbygging. Sammen med prosjektgruppen er vi nå umiddelbart klar til å ta stafettpinnen videre fra det gode arbeidet som er utført i reguleringsplanen, sier Terje Simmenes i Bybanen Utbygging.

Drømmeprosjekt

Administrerende direktør i COWI, Birgit Farstad Larsen, omtaler Bybanen til Åsane som et drømmeprosjekt.

– Dette er et nøkkelprosjekt for sømløs og bærekraftig mobilitet i Bergen. Bybanen Utbygging er en fremoverlent byggherre som bygger en fremtidsrettet bane som bidrar til bærekraftigbyutvikling på sitt beste. For meg som selv er bergenser, er det også et drømmeprosjekt. Vi er utrolig stolte over å få æren av å planlegge denne viktige etappen av Bybanen sammen med et så sterkt team. Med dette blir også en av verdens vakreste byer enda grønnere, sier Farstad Larsen.

Samlokalisering

Prosjekteringsteamet fra Bybanen Utbygging og prosjekteringsgruppen samlokaliseres i det nordre tårnet i Vestlandsshuset i Bergen sentrum.

– Jeg er overbevist om at samlokalisering er den beste løsningen når vi skal prosjektere det største og mest komplekse byggetrinnet på Bybanen så langt. Vi gleder oss virkelig til å jobbe tett sammen med våre rådgivere i flotte samhandlingslokaler i Vestlandshuset, sier prosjektleder Bernt Fredrik Berger i Bybanen Utbygging.

Prosjekteringsteamet vil benytte virtuell design og prosjektgjennomføring, en metodikk som bidrar til effektiv, sømløs og digital samhandling og prosjektgjennomføring.

– Samhandling er særlig viktig i et prosjekt med mange grensesnitt og høy kompleksitet. Vi kobler derfor på det beste som finnes av nasjonal og internasjonal kompetanse, samt bruk av digitale samhandlingsløsninger for å jobbe som ett team. Hele prosjektorganisasjonen står klare og er motiverte til å gripe arbeidet fatt, sier Farstad Larsen i COWI.

Handlingsrom

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen kommune 31. mai. Videre vil prosessen med kvalitetssikring av prosjektet (KS2) og finansiering gjennom Miljøløftet danne rammer for prosjektering og bygging. Byggestart er planlagt i sentrum i 2025 og prosjekteringen rettes i første omgang mot strekningen Sentrum-Amalies Skrams vei.

– Reguleringsplanen muliggjør etappevisutbygging, og også prosjekteringskontrakten muliggjør etappevis prosjektering slik at kontrakten kan opp- og nedskaleres etter framdrift og finansiering, sier Terje Simmenes Bybanen Utbygging.

Bybanen Utbygging har gjennom midler fra Bypakke Bergen 350 millioner kroner til bruk i 2023 og i 2024 til prosjektering, grunnerverv og forberedende arbeider.

Fakta:

Byggetrinn 5 Sentrum - Åsane

 • Reguleringsplanene for Bybanen til Åsane ble vedtatt i Bergen bystyre 31. mai 2023.
 • Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14holdeplasser.
 • Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er cirka 13 km lang.
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir cirka 5,5 km.
 • Reisetiden fra Torget til Åsane terminal blir rundt 17 minutter, og rundt 25 minutter til Vågsbotn.
 • Det er beregnet cirka 60 000 reiser på «Åsanelinjen» per døgn i 2040.
 • Byggingen kan tidligst starte i 2024, og med tidligste ferdigstillelse av banen til Åsane i 2032.
 • Bybaneprosjektet inkludert forlengelse av Fløyfjellstunnelen og sykkelstamvei er i reguleringsplanfasen kostnadsberegnet til 21 milliarder kroner.
 • Bybanen er det viktigste prosjektet for å sikre nullvekst i biltrafikken i Bergen.
 • Kilde: Bergen kommuneMiljoløftet.no

 

Prosjektgruppen COWI, Rambøll, Asplan Viak

 • Prosjekteringsgruppen ledes av COWI, med Rambøll og Asplan Viak på laget som underrådgivere.
 • Prosjektteamet vil bruke VDC-metodikk, som bidrar til effektiv, sømløs og digital samhandling og prosjektgjennomføring.
 • Prosjektgruppen har gode og nylige erfaringer med denne arbeidsmetodikken fra andre store samferdselsprosjekt, der de blant annet har redusert beslutningstid og totale kostnader for prosjektet.

Bybanen Utbygging

 • Bybanen Utbygging er en fylkeskommunalprosjektorganisasjon som har ansvaret for grunnerverv, prosjektering, anskaffelse, bygging og overlevering av Bybanen i Bergen.
 • Utbyggingen av Bybanen finansieres av Miljøløftet som det viktigste tiltaket for å sikre nullvekst i biltrafikken.

 

Prosjekteringskontrakten

 • Kontrakten omfatter prosjekteringsaktiviteter som er nødvendig for å ferdigstille utbygging av byggetrinn 5 som går fra Bergen sentrum gjennom Åsane til Vågsbotn, sammen med en med en sammenhengende sykkelrute.
 • Kontraktens lengde avhenger av avklaringer mot forlengelse av Fløyfjelltunnelen.
 • Kontraktssummen er på rundt 1,1 milliarder kroner.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur