Foto: Marthinsen & Duvholt
Emner
Publisert
29.06.2020

Bygger jernbane i Vestfold

Marthinsen & Duvholt har signert kontrakt med Sa.Pi. NOR om gjennomføring av grunnarbeider på den nordlige parsellen av ny jernbanetrase fra Nyrkirke til Barkåker i Vestfold.

Marthinsen & Duvholt gjennomfører prosjektet i samarbeid med Skanska Anlegg region Samferdsel og Energi. Kontrakten omfatter masseforflytting, omlegging av offentlig infrastruktur og andre tilhørende vann- og avløpsarbeider.

Arbeidene starter opp i løpet av juni og byggetiden er 20 måneder. Kontrakten har en verdi på 330 MNOK og inngår i ordrereserven for andre kvartal 2020.

Marthinsen & Duvholt er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur