Hommelvikbruen sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Foto: Nye Veier
Publisert: 18.06.2024 

Contur AS skal bygge ny Hommelvikbru på E6 mellom Trondheim og Værnes

Contur AS har fått oppdraget med å bygge Hommelvikbruen (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim–Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 millioner norske kroner eksklusive mva. Byggestart blir i august 2024.

Hommelvikbrua sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Det blir to kjørefelt, med en lengde på 228 meter, fordelt på 4 spenn. Hommelvikbruens sørgående kjørefelt skal stå ferdig i desember 2025.

Minst mulig ulemper for trafikanter, naboer og andre berørte 

– Vi er glade for å ha fått på plass entreprenør som skal bygge ferdig bruen. Bruen er viktig for fremdriften i hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille den så fort som mulig, sier prosjektsjef Magne Ramlo.

- Viktige overordnede mål for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, sier Ramlo.

Null-visjon for personskader og miljøutslipp

Nye Veier har høye forventninger til entreprenøren med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6.

Hommelvikbruen krysser elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg–Værnes.

Da Nye Veier og totalentreprenør Acciona ble enige om å avslutte deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes var bare deler av den sørgående bruen bygd.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur