Fellesprosjektet Arna-Stanghelle bygger vei og bane som én byggherre. Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen
Publisert: 09.09.2022 

COWI er tildelt første rådgjevarkontrakt i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

COWI leverte det beste tilbodet til Fellesprosjektet Arna - Stanghelle på rådgivingskontrakten for førebuande arbeid for prosjektet med oppstart i 2024.

Arbeidet omfattar blant anna detaljprosjektering, utarbeiding av konkurransegrunnlag, utsleppssøknader, forundersøkingar og miljøplaner. Konkurransen er gjennomført etter anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP), og har ein verdi på rundt 40 millionar kroner.

– COWI har levert det beste tilbodet sett opp mot tildelingskritera, og vi har difor valt å tildele kontrakten til dei. Vi gler oss no til å starte arbeide med konkretiseringsfasen så snart klageperioden er over, fortel Gunnar Søderholm.

I konkretiseringsfasen skal COWI beskrive korleis dei vil gjennomføre arbeide i kontrakten. Endelig kontrakt vil bli inngått etter avslutning av denne fasen.

Dei tre selskapa som deltok i konkurransen om anskaffinga leverte alle gode tilbod.

Følgande selskap deltok:

  • Rambøll-Sweco
  • COWI
  • Norconsult

De andre tilbyderne har 10 dager på å klage på avgjerda.

Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur