Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » COWI vinner kontrakter for utvidelse av Gardermoen renseanlegg
COWI vinner kontrakter for utvidelse av Gardermoen renseanlegg I tillegg til en betydelig kapasitetsutvidelse skal det nye Gardermoen renseanlegg oppfylle et skjerpet krav til reduksjon av totalfosfor i renseprosessen. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

COWI vinner kontrakter for utvidelse av Gardermoen renseanlegg

Renseanlegget på Gardermoen skal utvides i forbindelse med økt kapasitet på flyplassen og stengingen av Kløfta renseanlegg.

EMNE: Flyplass
PUBLISERT: 15.mai.2020

– Dette stadfester vår posisjon som en av landets fremste rådgivere på renseanlegg. Vi er veldig glade for den fornyede tilliten vi har fått av Ullensaker kommune. Noen av oss var med å prosjektere anlegget i 1998, og det blir med stor glede vi gyver løs på oppgaven igjen over 20 år senere, sier oppdragsleder Ole Tendal i COWI.

COWI har vunnet kontrakter på prosjektering bygningsmessige arbeider, grunnarbeider og utvendig grunnarbeider for vann og avløp, elektro, automasjon og VVS. Detaljprosjekteringen begynner i august.

Aquateam COWI har i flere år bidratt med å vurdere prosesstekniske løsninger på et pilotanlegg ved Gardermoen renseanlegg. Nå skal COWI jobbe med bygningsmessige arbeider på hovedrenseanlegget. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

– COWIs tilbud dokumenterte en god oppdragsforståelse og ikke minst relevant etterspurt kompetanse på tilbudte medarbeidere innenfor alle fire kategorier. De hadde også en konkurransedyktig pris. Vi er derfor svært tilfreds med å ha COWI med på laget flere år framover til det nye renseanlegget står ferdig utbygd, sier prosjektansvarlig i Ullensaker kommune, Ingar Tranum.

I tillegg til en betydelig kapasitetsutvidelse skal det nye Gardermoen renseanlegg oppfylle et skjerpet krav til reduksjon av totalfosfor i renseprosessen med 98 % fjerning av alle fosfor-forekomster.

COWI vil i første omgang bidra med en kalkulasjon av totale prosjektkostnader.

– Vi er med på å utvikle fremtidens VA-anlegg gjennom de bygningsmessige ingeniørfagene, og dette er et stort oppdrag for oss. Det stilles svært strenge rensekrav til anlegget på grunn av resipienten i området som er elven Leira, så vi setter våre beste hoder til verks, fortsetter Tendal.

COWIs datterselskap og forskningsselskap Aquateam COWI, har også bidratt med å vurdere prosesstekniske løsninger på et pilotanlegg.

Forskerne i Aquateam COWI, Subhash Rathnaweera og Lelum Duminda Manamperuma, ved pilotanlegget som COWI tidligere har jobbet med ved Gardermoen Avløpsrenseanlegg. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

– Dette er første gang man tester sandfilter for meget lave utløpskonsentrasjoner av fosfor på et norsk renseanlegg. En vellykket produktutvikling vil kunne tilby kommunale avløpsanlegg en meget kompakt prosess for polering etter sekundærrensing eller nitrogenfjerning.

Oppdragsgiver har også vektlagt bruk av VDC-metodikk (Virtual Design Construction) i konkurransen og erfaringen med metodikken er en forutsetning for prosjektet.

– COWI har de siste årene opparbeidet en solid VDC-kompetanse og det er et viktig satsingsområde for oss. Vi ser blant annet at bruken av såkalt ICE-metodikk har en rekke fordeler i samspillet mellom prosjekterende og oppdragsgiver. Det gir blant annet mer effektiv bruk av BIM-modellene, bedre strukturerte møter, mer effektiv ressursallokering og raskere vei til beslutninger, sier Tendal.

Om Gardermoen renseanlegg:

  • Gardermoen renseanlegg er et mekanisk, kjemisk og biologisk renseanlegg med tilknytning på nær 85 000 pe, målt som BOF5
  • Stod ferdig i 1998
  • Bygd for å rense avløp fra Nannestad og Ullensaker kommune, inkl. hovedflyplassen.
  • Rensenlegget har krav til nitrogenfjerning
  • Senere tilrettelagt for mottak og rensing av avisingsvæsker