Foto: Engcon
Publisert
11.09.2020

Det er på tide at gravemaskinen virkelig blir effektiv

Miljøet kommer mer og mer i fokus når man snakker om effektivisering og produktforbedring, og det er faktisk slik at alle vinner på denne utviklingen. Gravemaskiner som utfører mer arbeid på kortere kjøretid, påvirker miljøet mindre, og gravemaskinførere som utfører flere oppdrag innenfor den samme arbeidstiden, kan bidra til økt fortjeneste og redusert miljøbelastning fra anleggsarbeidet. Engcon lanserer kampanjen «Do more. Earn more» for å drive utviklingen av effektive gravemaskiner.

Det er lett å overse miljøaspektet som er knyttet til grave- og anleggsarbeid, men i takt med at maskinene blir bedre og mer effektive, påvirkes effekten av arbeidet positivt på flere nivåer, direkte eller indirekte. Engcons smarte tiltrotator tilfører gravemaskinen en helt ny dimensjon – med tiltrotatoren kan maskinen utføre bevegelser som tidligere ikke var mulig. Og med resten av Engcons smarte sortiment oppnår man store effektiviseringer. En god start er å kombinere tiltrotatoren med det automatiske hurtigkoblingssystemet EC-Oil for å få en virkelig effektiv gravemaskin:

– EC-Oil er et smart hurtigkoblingssystem som automatisk kobler hydraulikk, strøm og sentralsmøring mellom maskinens hurtigfeste samt under tiltrotatoren. Alle hydrauliske redskaper, klyper, markvibratorer, gaffelstativer og feievalser fra Engcon har dessuten automatisk oljekobling som kostnadsfri standard. Kombinasjonen av tiltrotatoren og EC-Oil betyr egentlig at hele gravemaskinbransjen revolusjoneres, sier Stig Engström, grunnlegger av Engcon, og fortsetter:

– Grave, planere, grøfte, rive, gripe, løfte, feie, pakke – det er bare fantasien som setter grenser for hva en gravemaskin kan gjøre når den er utstyrt med tiltrotatoren og redskapene vi tilbyr.

Med Engcons automatiske hurtigkoblingssystem EC-Oil kan føreren bli sittende i førerhuset og bytte redskaper på maskinen – mekaniske så vel som hydrauliske. Dette gjør at sikkerheten øker dramatisk. De raske og praktiske redskapsbyttene gjør dessuten at maskinen kan utføre en rekke ulike arbeidsoppgaver på kortere tid. Engcons produkter gjør at skuffen kommer til på trange og kronglete steder og at man ikke trenger å flytte maskinen like ofte siden føreren kan vri skuffen i stedet for å kjøre rundt.

– Gravemaskinen blir en redskapsbærer, eller «tool carrier», med automatisk hurtigkoblingssystem, og kombinert med tiltrotator blir gravemaskinen enda mer effektiv. «Do more. Earn more» vil gi gravearbeidet et løft i hele verden, og vi vil at Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia følger i Nordens effektive beltespor. Men vi ønsker ikke å stoppe der! Hvis alle gravemaskinene i verden skulle konvertere til moderne teknologi, ville det gitt enorme gevinster for miljøet, men også for gravemaskinførerne, som får mulighet til å utvikle en enda mer lønnsom virksomhet, sier Stig Engström.

Engcon vil jobbe fokusert med «Do more. Earn more» i løpet av høsten 2020.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur