Overskuddsvarme fra datasenteret på Ulven vil varme 5000 Oslo-leiligheter. Foto: DigiPlex|Varmen fra datasenteret føres tilbake til byen gjennom fjernvarmerør under bakken. Foto: COWI|Anders Westin er forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme. Foto: COWI|Halvor Bjerke
Publisert: 20.04.2020 

Dette datasenteret reduserer klimagassutslippene fra streamingen din

De globale klimagassutslippene fra streamingen og surfingen vår, er nesten like store som fra flytrafikken. Dette norske datasenteret har funnet en lønnsom og miljøvennlig løsning på utfordringen.

Da du klikket deg inn på denne artikkelen, startet det en prosess i et datasenter. I denne prosessen utvikles det varme. Skarpe hoder jobber nå for at denne varmen kan sendes gjennom rør under bakken. På denne måten vil over 5.000 leiligheter i Oslo få varmebehovet sitt dekket i et helt år.

Alert Holtman er prosjekt- og markedssjef på avdelingen for industri og prosess i COWI. Foto: COWI

Gjenbruk av varmen fra streamingen og surfingen din kan redusere klimagassavtrykket og energibruken betydelig.

– Med ambisiøse klimamål er behovet for nye energiløsninger til oppvarming av byer vesentlig, der gjenbruk av overskuddsvarme er en viktig del av løsningen, sier Halvor Bjerke, driftsdirektør for datasenterselskapet DigiPlex i Norden.

Datasenteret som har driften sin på Ulven i Oslo, huser serverløsninger for både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder innen for eksempel finanssektoren.

Alle selskapets fem datasentre i Norden får energien sin fra bærekraftige energikilder.

– I Norge er det vannkraft som gjelder, sier Bjerke.

Utnytter varmen

Når et datasenter er i drift, avgir det enorme mengder varme. For datasenteret på Ulven snakker vi om 25 gigawattimer i løpet av ett år.

Varmen fra datasenteret føres tilbake til byen gjennom fjernvarmerør under bakken. Foto: COWI

– Før var hovedoppgaven å kjøle ned datasentrene. Det gjør vi fortsatt, men nå handler oppgavene våre også om hvordan varmen best kan utnyttes til fordel for storsamfunnet, forklarer Bjerke.

Han viser til at så mye som tre prosent av verdens klimagassutslipp er knyttet til datasentre. Frem mot 2030 er tallet ventet å øke mot ti prosent.

– Vi ser hele tiden etter innovative muligheter for å redusere miljøavtrykket vårt. Prosjektet på Ulven i Oslo er et eksempel på en slik mulighet, fortsetter han.

Men hvordan fungerer det egentlig?

Det rådgivende ingeniørselskapet COWI har lang erfaring med prosjektering av datasentre og effektive fjernvarmeprosjekter over hele verden. På det norske hovedkontoret på Hasle i Oslo sitter mannen som fikk det overordnede ansvaret for Digiplex-oppdraget i den første fasen, på oppdrag fra Fortum Oslo Varme.

– Målet er at varmen skal gå fra datasenteret og ut til over 5.000 leiligheter i Oslo på en sikker, kostnadseffektiv og miljømessig optimal måte, sier Alert Holtman, prosjekt- og markedssjef på avdelingen for industri og prosess i COWI.

Halvor Bjerke, driftsdirektør for datasenterselskapet DigiPlex i Norden. Foto: COWI

Fra mai 2018 ledet han skisseprosjektet sammen med et nøye utvalgt team på ti fageksperter. Alle fag må spille på lag for å løse de krevende oppgavene.Men hvordan funker det egentlig?

– Alt er i væskeform. På samme måte som med en radiator i en bil, er prosessorene i et datasenter vannavkjølt, starter Holtman.

– Enkelt forklart går det kaldt vann inn i rommet, og så kommer det varmt vann ut. Samtidig som prosessorene får den nødvendige avkjølingen, sendes det varme vannet ut i byens fjernvarmenett, forklarer sivilingeniøren.

COWI har en sentral rolle i å utvikle lønnsomme og miljøvennlige løsninger for den internasjonale industri- og energisektoren. Holtman forteller at bærekraft er kjernen i forretningsmodellen til selskapet.

– Ingeniører er en viktig del av det grønne skiftet, og jeg er stolt av å kunne bidra. Et oppdrag som på Ulven er både faglig utfordrende og meningsfullt, sier Holtmann.

Har ansvaret for 30 millioner liter vann i sirkulasjon: – Prosjektet kan bli en mal

COWI sin oppdragsgiver i prosjektet er Fortum Oslo Varme AS, som eier og driver fjernvarmenettet i Oslo.

Anders Westin er forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme. Foto: COWI

I dag finnes det over 600 kilometer med fjernvarmerør under Oslo. Rørene sirkulerer til enhver tid 30 millioner liter vann på over 100 grader. Majoriteten av fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut i løpet av de siste 30 årene.

Over 20 prosent av energiforbruket i hovedstaden dekkes av fjernvarme. Tradisjonelt sett kommer mye av varmen fra energigjenvinning av avfall.

Anders Westin er forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme og beskriver Ulven energisentral og bruk av overskuddsvarmen fra datasenteret som lønnsomt og en vinn-vinn-vinn situasjon.

– Etter planen skal prosjektet på Ulven være ferdigstilt og i drift i løpet av 2021. Dette er en pilot i fullskala. Hvis Ulven-prosjektet blir en suksess, kan dette bli en mal for senere prosjekter der vi knytter kilder med overskuddsvarme til byens fjernvarmeinfrastruktur, sier han.

– Samarbeidet med COWI i dette prosjektet har så langt vært godt. Vi har full tillit til at COWI vil fortsette å levere på et høyt nivå i de prosjekter der de blir engasjert, sier Westin.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur