Meny

DIGITALE VERKTØY

Med Geomatikks nye digitale løsning får du merkene rett inn i maskinstyringssystemet. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader. Før et graveprosjekt starter er det viktig å få påvist infrastrukturen under jorda. Mange skader på ledninger oppstår nettopp ved gravearbeid, og slike skader kan få store økonomiske konsekvenser. I noen tilfeller oppstår…

Read More

Digital endringsreise for anleggsentreprenør

I det siste har de tatt i bruk Gemini Connected. Samarbeidsplattformen knytter Gemini-produktene til Powel Construction sammen og skaper effektiv informasjonsflyt mellom alle partene i et anleggsprosjekt. Det er helt avgjørende å løse problemene når de oppstår, og ikke vente med dokumentasjon og fakturering til etter at prosjektet er avsluttet. Mye handler om effektiv prosjektgjennomføring…

Read More

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Vegingeniørene Håvard Nordaunet og Lars Kastet ved Samferdselsavdelingen i Asplan Viak får oppmerksomhet for sin framoverlente holdning til dataverktøy. De har benyttet dataprogrammet Trimble Quantm for å løse utfordringene som en rask fremdrift og linjesøk over lange strekninger medfører. Ambisjonen er å ha ferdig vedtatte kommunedelplaner for ny E18 Dørdal-Tvedestrand og ny E18 Arendal-Grimstad før…

Read More

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Gemini Connected er en skyløsning som gjør det mulig å samle all prosjektdata på en plass. Peab i Sverige har forholdsvis nylig begynt å bruke plattformen i forbindelse med både vei- og vindmølleprosjekt. Nå er all prosjektdata samlet på en plass. Dermed sparer vi mye tid og energi på å lete etter filer, og sende…

Read More

Flere beslutninger tas i felt

Montørene til Årdal Energi Nett og Skagerak Nett har designet sine egne tjenester for arbeidsoppgaver i felt. Nå rapporterer de nytt nett direkte med mobilen, noe som har gjort arbeidshverdagen morsommere, enklere og mer effektiv. Mens Skagerak er et av Norges største nettselskap med nesten 200.000 kunder har Årdal relativt beskjedne 3.600. De har forskjellige…

Read More

Krevende å bygge E6 i elva

Over tre kilometer tunnel og store brukonstruksjoner i elva, gjør E6 utbyggingen i Soknedal krevende. Men likevel effektiviseres arbeidet ved hjelp av stadig mer avanserte digitale verktøy. En seks kilometer lang veistrekning gjennom Soknedal bygges ut i løpet av tre år. Sør for sentrum kommer et toplanskryss med avkjøring til Soknedal, før veien fortsetter inn…

Read More

– Vi sparer veldig mye tid

Den mellomstore entreprenøren gikk nylig til innkjøp av prosjektoppfølgingsprogrammet Gemini ProAdm og samarbeidsplattformen Gemini Connected. Etter kort tid har de erfart at arbeidet med målebrev er blitt enklere og mindre tidkrevende. Vi sparer veldig mye tid på å bruke Gemini ProAdm. All dokumentasjon blir lagret på en plass og vi slipper å lage målebrevene manuelt.…

Read More