Emner
Publisert
27.03.2019

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Regiondirektørene i Spordrift AS og områdedirektørene i Bane NOR SF er nå på plass. Spordrift AS skal være i operativ drift 1. juli 2019. Omorganiseringen av Bane NOR trer i kraft fra samme dato. Det er de seks nåværende områdedirektørene i Bane NOR som ansettes i de nye stillingene.

– Samtlige har lang ledererfaring og jeg vil gi de beste skussmål for deres genuine interesse for medarbeidere og for jernbanen, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

– Områdedirektørene og regiondirektørene representerer en bredde- og dybdekunnskap om jernbanen. De har ulike erfaringsbakgrunn og nye perspektiver er like viktig som lokalkunnskap og fagkunnskap om drift og vedlikehold, sier Aarnes.

Medarbeiderne vårt største konkurransefortrinn

Henning Bråtebæk, som fra 1. april blir administrerende direktør i nyopprettede Spordrift AS er enig:

– Spordrift AS vil bli den største leverandøren av drift, vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Det er de ansatte som har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen, noe som vil være Spordrift sitt aller største konkurransefortrinn.

– Med de tre regiondirektørene på plass, er jeg overbevist om at vi får en regionledelse med unik kompetanse på jernbane, som bryr seg om de ansatte, samtidig som vi sikrer tilførsel av ny kunnskap. Jeg vil ønske regiondirektørene velkommen om bord i Spordrift og har stor tro på at mannskapet vil bli ytterligere forsterket av disse tre regiondirektørene, avslutter Bråtebæk.

Disse tre blir regiondirektører i Spordrift

Regiondirektør Nord                 Kristine Jessen

Regiondirektør Sør-vest           Stian Wesøy

Regiondirektør Øst                   Tore Fjukstad

Disse tre blir områdedirektører i Bane NOR

Områdedirektør Midt/Nord        Thor Brækkan

Områdedirektør Sør/Vest          Tony Dæmring

Områdedirektør Oslo/Øst          Lars Berge

Om omorganiseringen av Bane NOR og opprettelsen av Spordrift AS

Spordrift AS skal være i operativ drift fra 1. juli 2019 og vil da overta alle løpende og planlagte driftsoppgaver som utføres av drift og vedlikehold i infrastrukturdivisjonen i dag. Selskapet vil få ca 1 300 medarbeidere.

Bane NOR gjennomfører samtidig en omorganisering der ansvar for banestrekningene fordeles på tre geografiske områder, mot seks områder i dag. Dermed blir det kun tre områdedirektører igjen i Bane NORs infrastrukturdivisjon. Spordrift AS inndeles i tre regioner med hver sin regiondirektør.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur