Utslippsfri, elektrisk plenklipper i bruk i Stavanger. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 31.05.2023 

Disse plenklipperne bidrar til Vegvesenets utslippskutt

Utslippsfrie plenklippere gjør Statens vegvesens grøntanlegg i Stavanger og Sandnes enda grønnere.

– I alle våre driftskontrakter er det et miljøregnskap, som en del av Vegvesenets mål om å halvere klimagassutslippene på alle våre prosjekter innen 2030. De utslippsfrie maskinene vi nå bruker for å stelle våre grøntanlegg ved Eiganestunnelen, Madlaveien og Hove bidrar til det, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen.

Roser entreprenørene

Hovedentreprenør på Stavanger-kontrakten er Risa AS.

– Det er en av deres underentreprenører, Nærbø-firmaet Bjørns Hage & Anlegg, som har kjøpt inn dette utslippsfrie anleggsutstyret. Godt samarbeid med entreprenørene er avgjørende for å nå våre klimamål, legger Skårland til.

I tillegg til klimagevinsten, bidrar de elektriske plenklipperne også til å gjøre entreprenørenes sikkerhet enda bedre.

– I stedet for selv å kjøre for eksempel på portalen over Eiganestunnelen, fjernstyrer nå arbeiderne nå klipperne med joystick.

Tar teknologien enda et skritt videre

På sikt er målet å bruke tilsvarendre utslippsfrie, fjernstyrte, elektriske plenklippere i hele kontraktsområdet. Dette omfatter kommunene Stavanger, Strand, Hjelmeland, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Flekkefjord.

– I tillegg har vi bestilt 100 prosent selvgående plenklippere, også disse utslippsfrie, som vi tar i bruk etterhvert. Da får vi tatt teknologien enda et skritt videre, og bidrar til at Statens vegvesen fortsetter vår tradisjon med å ta i bruk ny teknologi for å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte, til beste for klimaet, samfunnet og trafikantene, sier Skårland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur