Illustrasjon: WSP
Publisert: 11.06.2024 

Disse teknologitrendene vil forme fremtidens jernbane

En ny rapport utviklet av WSP for Jernbanedirektoratet gir en analyse av drivkreftene og teknologitrendene som er forventet å ha størst innvirkning på jernbanesektoren i fremtiden.

I rapporten "Teknologitrender for jernbanesektoren", utarbeidet på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, kaster et team av eksperter fra konsulent- og rådgiverselskapet WSP lys over de transformerende teknologiene som vil forme fremtidens jernbane, og gir en oversiktlig analyse av drivkreftene og teknologitrendene som er forventet å ha størst innvirkning på sektoren.

– Når vi skal skape gode løsninger for framtiden, er vi nødt til å tenke fremover og jobbe ut fra trendene og drivkrefter som vi vet vil påvirke. Det er bare da vi kan ta gode valg. Vi både håper og tror at denne rapporten er et godt kunnskapsgrunnlag som Jernbanedirektoratet vil benytte seg av når de skal videreutvikle jernbanen i Norge, forteller prosjektleder Julia Obrovac i WSP.

Rapporten har lagt vekt på utfordringer knyttet til økte investerings-, vedlikeholds- og driftskostnader, samt behovet for økt kapasitet og driftsstabilitet. Et team av globale eksperter fra WSP har samarbeidet tett med det norske WSP-teamet og Jernbanedirektoratet for å identifisere og vurdere teknologier som kan bidra til effektivisering og bærekraftige løsninger for jernbanesektoren i Norge.

– Rapporten vektlegger teknologiens potensial for effektivisering og innovasjon, samtidig som den anerkjenner usikkerheten knyttet til teknologisk utvikling med eksponentiell vekst. Den er ment å stimulere til debatt og refleksjon rundt teknologi i jernbanesektoren og skal brukes som grunnlag for strategiutvikling, sier prosjektleder Jon Robert Dohmen i innovasjonsseksjonen i Jernbanedirektoratet, som har jobbet tett med rapporten.

Trendene som påvirker

Rapporten framhever flere drivkrefter som vil påvirke sektoren, og disse vil spille en avgjørende rolle i å forme framtidens jernbanesektor fordi de blant annet ser på teknologiske implikasjoner og innovativ bruk av teknologi.

I rapporten trekker teamet fra WSP fram 17 teknologitrender fordelt på fire områder: Konnektivitet, digitalisering, automasjon og energi. Disse inkluderer blant annet tingenes internett (IoT), 5G-kommunikasjonsteknologi, intelligente transportsystemer og avansert batteriteknologi. Flere av trendene vil oppnå høy grad av modenhet innen 2030.

– Om jeg skulle trekke frem noe fra rapporten, så vil jeg si at jernbanen vil bli mer sammenkoblet, noe som gir bedre dataflyt og informasjonsutveksling. Digitalisering gir bedre og mer datadrevne beslutninger, mens bruk av roboter, droner og automatisert togframføring kan øke produktivitet og driftsstabilitet. Elektrifisering med batteritog, fornybar energi og smartere energistyring vil bidra til et mer bærekraftig jernbanesystem, avslutter Obrovac.

Du kan laste ned rapporten på Jernbanedirektoratets sider, her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur