Tre entreprenører vil drifte riksveiene i midtre Troms og Tromsø-området de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen
Publisert: 10.03.2023 

Disse tre vil drifte og vedlikeholde riksveier i Troms

Tre entreprenører ønsker å holde riksveiene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028. Vegvesenet skjerper kravene til miljøvennlig drift.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 305 kilometer vei, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland. Veiene går gjennom kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø.

Både by og fjelloverganger

– Kontrakten byr på både bydrift på høytrafikkerte veier i Tromsø sentrum til utfordrende fjelloverganger, som Skibotndalen opp til grensen. Om vinteren skal både høyfjellsproblematikk og kystklima håndteres. Dette er sentrale trafikkårer med mye tungtrafikk og svært få omkjøringsveier. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier kontraktsansvarlig Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren vil få ansvar for vinter- og sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Disse har levert tilbud

Tilbyder Tilbudssum i kr ekskl mva.
Mesta AS 417 852 903,-
Veidekke Industri AS 476 483 685,-
Presis Vegdrift AS 536 246 056,-

I løpet av få uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Stiller miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med miljøvennlige motorer, og kontrakten har bedt om pris på el-drevne kjøretøy til regningsarbeid.

Gjenbruk, resirkulering og krav til kildesortering av avfall er sentrale punkter i kontraktsgrunnlaget. Tiltak for renhold i tunneler og tiltak mot svevestøv blir også mer vektlagt enn tidligere. Plantevernmidler skal brukes minst mulig.

– I Tromsø by blir det forsterket vinterdrift på gang- og sykkelveinettet langs riksvegene, for å gi bedre forhold for gående og syklende. Det blir også ekstra satsing på grøntanlegg i byen og på våre rasteplasser, sier Karl Martin Eriksen.

I tillegg forsterkes kravene til innsats på enkelte strekninger med fremkommelighetsproblemer.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur