Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020
Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 27.april.2018

Bane NOR har nå levert en rapport til Jernbanedirektoratet som viser hvilke tiltak som må gjennomføres før det settes inn to-etasjes tog på Østfoldbanen. Det er blant annet nødvendig med tiltak i to tunneler og prislappen kan havne på rundt 20 millioner kroner.

Det er særlig i den 500 meter lange Bekkelagstunnelen at det må gjennomføres tiltak før dobbeltdekkerne kan settes i trafikk. Her skal det skapes nok høyde ved å senke sporet, et arbeid som kan gjennomføres sommeren 2019. det betyr at dobbeltdekkertog tidligst kan være på pass ved årsskiftet 2029-2020. Den maksimale høydeforskjellen i forhold til Flirt-togene er identifisert til 26 centimeter. Flere av de innkomne tilbudene på togsett går innenfor denne begrensningen slik at det altså med disse tiltakene blir mulig med dobbeltdekkere på Østfoldbanen.

I tillegg til Bekkelagstunnelen må også gjøres tiltak i tunnelen mellom Oslo S og verkstedområdet i Lodalen, samt mindre tiltak på ni andre steder på banen.

Bakgrunnen for ønsket om å sette inn to-etasjes tog på Østfoldbanen er at togene på strekningen tidvis er svært fulle. To-etasjes tog har plass til ca 40% flere seter i vognene.