Emner
Publisert
05.09.2019

Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

Utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, fra Venjar til Eidsvoll nord, går som planlagt. I dag ble det markert ett års anleggsdrift og et infrastrukturprosjekt i rute.

– Vi har gjennomført første året med anleggsdrift i prosjektet. Vi er i rute og vi har etablert en svært god sikkerhetskultur som bidrar til høy trivsel, motiverte anleggsarbeidere og et prosjekt uten skader med fravær. Det er vi svært godt fornøyd med, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Han konstaterer at det til sammen er det utført over 200 tusen arbeidstimer ute på anlegget og cirka 170 anleggsarbeidere og funksjonærer har vært involvert i kortere eller lengre perioder.
HMS-statistikken viser at det jobbes sikkert og trygt. Og det er både Bane Nor og entreprenøren NCC svært godt fornøyd med.

– At vi har fått etablert en solid sikkerhetskultur, som gjør at vi unngår alvorlige hendelser, er svært viktig for både byggherre Bane Nor og for oss som entreprenøren. God planlegging, dialog og samhandling og gode kontrollrutiner bidrar til at vi har klart å etablere en solid sikkerhetskultur, sier prosjektlederGeir Kildemo i NCC.

Awareness Day

Samtidig som det ble markert ett års anleggsdrift, arrangerte NCC sin årlige Awarness Day, hvor alle 16 500 ansatte i NCC-konsernet stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen sin. Under årets markering var det sikker adferd i prosjektene som ble diskutert.

– Vi er svært viktig for oss å arrangere Awareness Day. Skal vi opprettholde god sikkerhet i våre prosjekter, må vi bruke tid til å prate om sikkerhet og gjøre nødvendige korrigeringer om det i diskusjonene kommer frem gode forslag eller vi avdekker ting som krever korrigeringer. Awarenessday bidrar derfor til å motivere alle våre ansatte, sier Geir Kildemo.

Dobbeltsporutbygging gjennom Eidsvoll etter 1 år: Andel av prosjektet utført: 27 prosent Arbeidstimer utført: Ca 200 000 Personell i prosjektet: Ca 170, yrkesarbeidere og funksjonærer Masseforflytning: Ca 300 000 m3 jord utgravd og kjørt til deponi. Utgjør ca 40 prosent av totalt volum masseforflytning. (I tillegg er matjord på et 440 000 kvadratmeter stort anleggsområde skrapet av og lagret under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen er ferdigstilt.) Betong støpt: Ca 4 000 m3 av totalt 27 000 m3 – hovedsakelig brufundamenter/søyler, landkar, kulverter og teknisk bygg. Armering: Utført ca 600 tonn av totalt 2 432 000 kg på anlegget. Spunt: 22 000 m2 Boring av rørvegg: Så langt boret 5 260 m av totalt cirka 6 000 m.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur