Emner
Publisert
05.10.2017

Drøftet punktligheten

NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet. Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane NOR, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet […]

NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane NOR, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet har vi fått til en bedre punktlighet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

På dagens møte ble det redegjort for utfordringene vi har hatt i høst, og det var en god og konstruktiv tone. Konsernsjefene vil følge dette arbeidet nøye fremover, sier han.

Beklager ulempene

Punktligheten for alle persontog på landsbasis ligger så langt i år på 91,1 prosent, noe som er bedre enn i fjor. Imidlertid var tallet for august på 87,5 prosent og i september på 89,3 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet var tallene enda lavere.

Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Gorm Frimannslund.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur