Den nye veien mellom Lønset og Hjelset begynner å ta form. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 28.11.2023 

E39 Lønset–Hjelset: Dette er status på anlegget nå

Byggingen av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde er inne i siste fase, og store deler av veien er asfaltert.

Nå er nesten 60 prosent av ny E39 mellom Lønset og Hjelset asfaltert. Det har også kommet opp rekkverk, viltgjerder og lysmaster på store deler av strekningen.

I kryssområdene i hver ende av prosjektet, og på noen delstrekninger, er det litt mer omfattende arbeid som står igjen.

Målet har lenge vært å åpne veien for trafikk før jul i år, men arbeidet har ikke kommet langt nok til at dette er realistisk.

– Vi vet at mange gleder seg til å ta i bruk den nye veien. Dessverre så må trafikantene vente litt til.  Nå går vi inn i vintermånedene, og det er en del arbeid som står igjen, som det er usikkert om vi vil få utført i den kalde årstiden, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Slik det ligger an nå, vil veien være klar en gang i løpet av første halvår i 2024.

Gjør klar bomstasjonene

Bomstasjonene blir nå satt opp, og gjøres klare for innkreving av bompenger. Selve innkrevingen starter ikke før trafikken settes på den nye veien.

Fra 95 til null avkjørsler

Når den nye veien er ferdig, vil trafikantene få en langt mer trafikksikker vei. Slik E39 er i dag, er det 95 avkjørsler på strekningen, og fartsgrensen varierer mellom 50 og 70.

Den nye veien består av 9,3 km ny 2/3-feltsvei med midtdeler. Veien blir avkjørselsfri og får fartsgrense på 90 km/t.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur