Illustrasjon: Statens vegvesen
Emner
Publisert
08.04.2021

E39 Lønset-Hjelset: Har fått inn første tilbud

Anskaffelsesprosessen for ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune er kommet et steg videre, med mottak av første tilbud fra entreprenørene.

Ved utgang av den første tilbudsfristen torsdag formiddag var det klart at alle de fire prekvalifiserte firmaene har levert inn tilbud. Firmaene er Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Peab Anlegg AS og arbeidsfellesskapet Syltern Christie. Tilbudene skal nå vurderes på grunnlag av de tildelingskriteriene som gjelder for konkurransen. I tillegg til pris blir organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføringsplan samt ivaretakelse av HMS og klima lagt vekt på i evalueringen.

– Etter evalueringen vil hver enkelt tilbyder bli invitert til forhandlingsmøte og får deretter muligheten til å forbedre sitt tilbud. Frist for innlevering av endelig tilbud er i slutten av mai, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Tildeling av kontrakten vil trolig skje i begynnelsen av juni, og anleggsarbeidet starter da opp i løpet av sommeren og ferdigstilles senest våren 2024.

Skal bygge 9,3 kilometer ny veg

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise, og det innebærer at firmaet som blir tildelt oppdraget både skal prosjektere og stå for selve utbyggingen av den nye vegen.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Vegen får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t. Dagens veg har 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av dem med dårlig sikt. Trafikantene vil spare mellom og tre og fire minutt på strekninga når ny veg står ferdig.

I tillegg til 9,3 km. ny europaveg med planfrie kryss i begge ender, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

  • åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner
  •  åtte bruer på mellom 15 og 90 meter
  • en 4-felts miljøtunnel på 100 meter

Styringsrammen for prosjektet er av Stortinget satt til 1300 mill. 2020-kr, mens kostnadsrammen er satt til 1450 mill. 2020-kr.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur