12. januar inviteres bransjen til markedsdialog med prosjektet E39 Stord-Os. Illustrasjon: Dissing/Weitling/Statens vegvesen
Publisert: 30.11.2022 

E39 Stord-Os (Hordfast) inviterer bransjen til markedsdag 12. januar 2023

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i Bergen. Påmelding innen 09.12.2022.

– Planlegging og forberedelse av E39 Stord-Os (Hordfast) pågår for fullt. Vi ønsker å ha en tett dialog med bransjen slik at de er tidlig involvert og godt orientert om hvordan vi planlegger prosjektets kontrakter i byggefasen, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Markedsdagen blir arrangert som et heldagsmøte i Bergen 12. januar 2023.

– Vi er i gang med kontrakts- og anskaffelsesstrategien for prosjektet innen veg, tunnel, konstruksjoner, broer, automasjon (SRO) og elektro og vi håper så mange som mulig har anledning til å være med oss denne dagen. Vår intensjon er tett og god dialog med bransjen, understreker Tjønn Rinde.

Påmelding innen 09. desember 2021:

Dato: 12. januar 2023
Tid: 08.30–16.00
Sted: Hotel Quality Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

Send påmelding innen 09.12.22 til [email protected]

Har du spørsmål du ønsker at prosjektet svarer ut i møtet, legg de gjerne inni e-posten. Invitasjon til markedsdagen er sendt ut i KGV/Doffin/TED.

Mer informasjon finner du her

Om E39 Stord-Os (Hordfast):

Prosjektet er et av de mest omfangs- og innholdsrike vegprosjektene i Norgeshistorien med sine 55 km, og vil være med å binde sammen Vest­landet på en ny måte. Vestlandet og Norge befinner seg i en stadig tøffere nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon om folk og ressurser. E39 Stord - Os vil åpne for større synergier og utvidet bo- og arbeidsmarkedsområde for befolkningen. Dette vil kunne bidra til økt nærings­vekst for Vestlandet. Reguleringsplanen som er under utarbeidelse er planlagt oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet i 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur