Fra venstre: Prosjektleder E6 Grong-Nordland grense Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen. Teknisk byggeleder Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen. Daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes og Avdelingsdirektør Ove Nesje, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 19.01.2023 

E6 Fjerdingen-Grøndalselv er i rute

Arbeidet med ny E6 i Namdalen i Trøndelag går godt. Halve strekningen skal etter planen åpnes sent i 2023.

Statens vegvesen er godt fornøyd med fremdrift og måten Letnes Entreprenør AS jobber på. Det er konklusjonen etter befaring og revisjon av ytre miljø på anlegget E6 Fjerdingen-Grøndalselv like før jul.

– Bra ryddighet på de fleste stedene i anlegget et godt tegn og inntrykket etter revisjonen er overveiende bra, sier prosjektleder Harald-Inge Johnsen.

Byggingen av den 10 kilometer lange parsellen startet i april i 2022. Arbeidet helt nord i Grong kommune skal stå ferdig i 2024.

Totalt 12 kilometer ny E6

Sammen med Fjerdingelv bru som E6 sto ferdig høsten 2021 og ny Grøndalselv bru som nettopp er påbegynt, vil strekningen med ny E6 totalt bli 12 kilometer. Parsellen bygges for 90 km/t men vil ikke bli skiltet som 90 sone før hele strekningen er ferdigstilt. E6 Fjerdingen Grøndalselv er et av flere delprosjekt langs utbedringstrekningen E6 Grong-Nordland grense.

Krevende år

Før jul hadde Letnes Entreprenør AS 35 til 40 personer i sving på anlegget til enhver tid. Totalt var 13 gravemaskiner, sju lastebiler, fem dumpere, tre dosere, tre borerigger, to hjullastere og to veivalser i arbeid på vegen.

– Økonomisk ble 2022 et svært turbulent år der prisen på enkelte varer, som drivstoff og sprengstoff steg kraftig. Men prisreguleringen Vegvesenet har lagt inn i sine kontrakter, har likevel bidratt til forutsigbar økonomi. Det forteller daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes.

Mye masse

Prosjektet har flere store fjell- og jordskjæringer. Den største jordskjæringen på parsell 1 er ferdig, den alene var på 43 000 m3. Frem til nå er det tatt ut omtrent 300 000 m3 i skjæringer. Målet er at det meste av massetransporten skal være gjennomført i løpet av 2023.

Når grovarbeidet er gjort skal det legges 7 500 m3 asfaltdekke, 9 700 m3 bærelag, 37 000 m3 forsterkningslag og 115 000 m3 frostsikringslag, før veien kan ferdigstilles.

Ny bru på gang

Helt i nord, på grensen mellom Grong kommune og Namsskogan kommune, har Peab Anlegg AS startet forarbeidene til ny bru over Grøndalselva. Den 70 meter lange bruen, med 900 meter ny E6 i forlengelse av den, bygges også for 90 sone. I tillegg skal Peab bygge 670 meter lokalvei og rive den gamle bruen på stedet. Antatt byggetid et to år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur