Saltdalselva forbi Storallmenningen har endret elveløp og gravd seg inn mot E6. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 23.01.2023 

E6 i Saltdal skal flomsikres

Statens vegvesen starter nå opp med flomsikring av E6 ved Storalmenningen i Øvre Saltdal.

De siste årene har det skjedd store endringer i elveløpet i Saltdalselva ved Storalmenningen. Dette har ført til skader på eksisterende flomsikring. Statens vegvesen er bekymret for at erosjon og utvasking skal skade selve E6.

E6 må sikres. Det blir arbeid med flomsikring i Øvre Saltdal de neste månedene. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet setter derfor i gang med en omfattende flomsikring av E6 litt sør for Røkland i Øvre Saltdal. Arbeidet starter 23. januar, og utføres av NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat på oppdrag fra Statens vegvesen.

Trafikken på E6 blir i liten grad berørt i anleggsperioden, men det kan bli perioder med trafikkregulering på stedet. Steinmassene til flomsikringen skal i all hovedsak fraktes på kommunal vei og gjennom betongkulvert under E6.

Målet er å være ferdig med hoveddelen av arbeidet til påske, før snøsmeltinga setter inn for alvor.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur