Emner
Publisert
26.02.2019

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Etter tre vellykkede frokostmøter i fjor, fortsetter EBA, Nye Veier og RIF samarbeidet med flere nye frokostmøter i løpet av året. Det første frokostmøtet om anskaffelser er allerede 14. mars. I fjor gjennomførte EBA, Nye Veier og RIF tre felles, godt besøkte frokostmøter. Samarbeidet fortsetter i år med første frokostmøte den 14. mars. Temaet er […]

Etter tre vellykkede frokostmøter i fjor, fortsetter EBA, Nye Veier og RIF samarbeidet med flere nye frokostmøter i løpet av året. Det første frokostmøtet om anskaffelser er allerede 14. mars.

I fjor gjennomførte EBA, Nye Veier og RIF tre felles, godt besøkte frokostmøter. Samarbeidet fortsetter i år med første frokostmøte den 14. mars. Temaet er anskaffelser og man vil spesielt trekke frem erfaringer fra arbeidet med planleggingen av strekningen Dørdal-Grimstad.

En slik møteserie kan forhåpentlig sette dagsorden, og bidra til at sentrale temaer får oppmerksomhet. At vi kan arrangere dette sammen med RIF og EBA er særdeles gledelig, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

På frokostmøtet den 25. april vil vi sette HMS/SHA på agendaen. Mer spesifikt ser vi hvor viktig det er for utførelsen av prosjekter at vi har riktig fokus på sikkerhet allerede i planleggingsfasen. sier Kari Sandberg, administrerende direktør for EBA i en kommentar til møtesamarbeidet.

I slutten av august avholdes det siste frokostseminaret om bærekraft og teknologi som muliggjører.

På frokostmøtene fokuserer vi på hvordan kompetanse og godt samarbeid i verdikjeden skaper merverdier for kunde og samfunn. Ambisjonen er å dele de ulike aktørenes erfaringer fra pågående prosjekter og vise beste praksis. Ved å gjennomføre dette som gratis frokostmøter, håper vi å gjøre ny innsikt lett tilgjengelig, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur