Foto: Pixabay
Publisert: 24.01.2023 

EBA tar til orde for en bred granskning av Follobanen

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg mener at hele samfunnet inklusive bransjen, bestillere og politisk ledelse i departementene vil ha nytte av en bred og inngående gransking av hele Follobaneanskaffelsen. Tidligere feilsteg må ikke skje igjen.

Tidenes største prosjekt i samferdselssektoren i Norge skulle bli en spydspiss innen offentlige anskaffelser. I stedet for å bli et foregangsprosjekt inne store prosjekter har Follobanen vist seg å være beheftet med store feil og mangler over tid.

EBA tar derfor nå til orde for at samferdselsministerens varslede gransking tar for seg hele anskaffelsen og ikke bare den siste delen der utgangspunktet er de nylig oppståtte tekniske feil i strømsystemet.

– Det er svært viktig at vi nå trekker frem alle momenter rundt dette slik at erfaringene derfra blir med oss inn i de neste, store prosjektene som Ringeriksbanen, sier administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA.

– Vi har sendt et brev til samferdselsdepartementet om dette og stiller oss mer enn gjerne til rådighet for å bidra konstruktivt inn i en slik prosess med vår kunnskap om denne saken, sier han.

Follobanen er det største samferdselsprosjektet som har vært gjennomført i Norge og hele den norske entreprenørbransjen hadde forventninger om å ta del i utvikling og kompetansebygging som følge av starten på en ny epoke med store samferdselsprosjekter i Norge.

I stedenfor ble 95,5 % av kontraktene ble tildelt utenlandske entreprenører.

En samlet norsk entreprenørbransje advarte mot kontraktsmodellen der man gikk bort fra NS-84 standarden og valgte Norsk Totalkontrakt – NTK som kontraktstandard.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg mener hele bransjen, bestillere og politisk ledelse i departementene vil ha nytte av en gransking av Follobaneanskaffelsen.

En granskning kunne sett nærmere på følgende momenter:

  • Hvordan samferdselsprosjekter gjennomføres og hvordan offentlige byggherrer etterspør for å sikre verdiskapning, sysselsetting og effektiv gjennomføring.
  • Rettsaken om brudd på anskaffelsesreglementet, en sak Skanska vant og fikk tilkjent 350 mill. i erstatning
  • Konkurs hos en av hovedentreprenørene med store følger både økonomisk og for framdrift for prosjektet. Merkostnad er beregnet til 1,6 mrd. kroner.
  • Uenighet om ansvar for vanskelige grunnforhold

EBA mener bestemt en gransking av anskaffelsen på Follobanen vil være nyttig i forhold til framtidige anskaffelser. Vi er sammen om å løse de store utfordringene med reduksjon i utslipp av klimagasser og få mest mulig vei og jernbane for pengene.

EBA mener det er viktig at en gransking får mandat til å undersøke hele anskaffelsen og gjennomføringen av prosjektet, og kompetansen hos bestiller og entreprenørene som har gjennomført prosjektet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur