Publisert: 24.06.2021 

Eit skritt nærare kommunedelplan for E39 Bokn–Hope (Sveio)

Tre tilbod på konsulenttenester for utarbeiding av kommunedelplan er motteke.

Statens vegvesen har no motteke tilbod på konsulenttenester for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Bokn–Hope. Strekninga er ein del av ny ferjefri motorveg mellom Stavanger og Bergen.

– Målet er å inngå kontrakt i månadsskiftet september/oktober, og evalueringa av tilboda vil skje i sommar, seier Sverre Ottesen, prosjektleiar for E39 Bokn -Bergen.

Tilbydarane er:

  • Arbeidsfellesskapet Multiconsult Norge AS og Asplan Viak AS.
    Tilbodssum: NOK 29 575000,00
  • Norconsult AS
    Tilbodssum NOK 27 880 000,00
  • Rambøll Norge AS
    Tilbodssum NOK 29 515 000,00

Konsulentoppdraget vart lyst ut i mars i år med tilbodsfrist 23. juni. Kontrakten som er lyst ut inneheld óg to opsjonar som kan løysast ut i kontraktsperioden.

Kommunedelplan klar i 2023

Kommunedelplan for E39 Bokn–Hope  inneberer 57 km firefelts motorveg dimensjonert for 110 km/t inkludert fire mindre fjordkryssingar. Vegprosjektet ligg i kommunane Bokn, Tysvær og Sveio. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning skal etter planen vere klar i juni 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur