Ekspertgruppa for Hennsetskredet i Heim kommune jobber med intervjuer og grunnundersøkelser. Før jul vil de presentere de tekniske årsakene til skredet. Foto: Bertelsen og Garpestad
Publisert: 28.09.2022 

Ekspertgruppa for Hennsetskredet varsler årsaksrapport før jul

Ekspertgruppa som undersøker årsaken til Hennsetskredet i Heim kommune 2. september presenterer de tekniske årsakene til skredet før jul. Deretter vil de i mars 2023 presentere læringspunkter og eventuelle anbefalte tiltak for at vi kan unngå lignende skred.

– Vi har nå lagt en plan for arbeidet vårt. Vi mener at vi vil være klare med en rapport om de tekniske årsakene til skredet i god tid før jul, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen, som leder ekspertgruppa.

Gjør intervjuer og grunnundersøkelser

Han kan ikke si en eksakt dato for når rapporten vil legges fram fordi ekspertgruppa er avhengig av å innhente informasjon og kunnskap fra mange hold.

Ekspertgruppa som Statens vegvesen har oppnevnt for å undersøke Hennsetskredet: Fra venstre: Anders Beitnes, Johan Arnt Vatnan, Ingrid Havnen , NVE, Lars Andresen, NGI (leder), Arnestein Watn. Foto: NGI

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å komme raskt i mål med årsaksrapporten, samtidig som vi er opptatt av å gjøre en god og grundig jobb. Vi er også avhengige av bl.a. grunnundersøkelser og intervjuer med relevante personer for å kunne fastslå årsaken. Dette er ting som kan ta litt tid, men alle vi har vært i kontakt med bidrar svært godt til å belyse hendelsen, sier Andresen.

Todelt tilbakemelding fra ekspertgruppa

Arbeidet til ekspertgruppa vil deles i to bolker: Arbeidet med å fastslå årsaken til Hennsetskredet, som vil ende med en rapport om de utløsende faktorene for skredet. Den andre bolken vil være en rapport med forslag til lærings- og forbedringspunkter, som vil følge rundt tre måneder etter den første årsaksrapporten.

– Vi er alle opptatt av å finne ut hvorfor skredet gikk. Derfor vil vi først prioritere arbeidet med å fastslå de tekniske årsakene til skredet, før vi ser årsakene i en større sammenheng. I rapporten som antakelig kommer i mars 2023 vil vi derfor vektlegge hva vi kan lære av Hennsetskredet og foreslå eventuelle tiltak for å unngå at et slikt skred skjer igjen, sier Andresen.

Både årsaksrapporten og rapporten med læringspunkter og forslag til tiltak vil bli lagt fram for Statens Vegvesen.

Fakta:

Fredag 2. september 2022 gikk det et skred mellom nåværende og ny E39 ved Hennset fergekai i Heim kommune. En person omkom. Etter skredet opprettet Statens vegvesen en uavhengig ekspertgruppe som skal undersøke årsaken til skredet.

Ekspertgruppen består av:

  • Lars Andresen, leder (NGI)
  • Anders Beitnes
  • Johan Arnt Vatnan
  • Arnstein Watn
  • Ingrid Havnen (NVE)
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur