Illustrasjon: Nye Veier
Publisert: 09.05.2022 

Ekstern gransking av raset i Malvik

Nye Veier vil ha ekstern gransking av raset som gikk ved Stavsjøfjelltunnelen onsdag. – Det er viktig for å ha tillit og åpenhet om årsaksforholdene, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Eksakt hvem som skal forestå en gekstern gransking, og når denne starter, er ennå usikkert. Sikkert er det imidlertid at Nye Veier skal ta initiativ til en gransking som en uavhengi 09og ekstern tredjepart skal gjøre.

– Av hensyn til den tilliten både vi og totalentreprenør Acciona er avhengig av, ønsker vi en ekstern gransking av raset og årsaksforholdene bak det, sier Aanesland.

Det var onsdag ved 13.30-tiden at det gikk et omfattende ras over E6 i Malvik nord for Stavsjøfjelltunnelen. Raset fikk store konsekvenser for trafikken mellom Trondheim og Værnes. En anleggsarbeider som satt i bilen sin, ble begravd under jord og leire, men slapp fra det med lettere skader.

Lørdag kveld var E6 ved stedet fortsatt stengt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur