Da erklærer vi sykkelruten for offisielt åpnet! Tore Dyrendahl, leder av byutvikling - og samferdselskomiteen (Trondheim kommune) og Torstein Ryeng, prosjektleder i Statens vegvesen. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen
Publisert: 22.11.2023 

En lys novemberdag for Trondheim!

I gnistrende kaldt, vakkert vær feiret Statens vegvesen i dag åpningen av nok en delstrekning av hovedsykkelruten mellom Gildheim og Pirbrua.

Delstrekningen som åpnet tirsdag 21. november, er delstrekningen Leangbrua–Dalenbrua.

– Dette er nok en viktig milepæl for oss som har jobbet med dette anlegget og en stor dag for Trondheim, sa prosjektleder Torstein Ryeng fra Statens vegvesen.

En førjulsgave til Trondheim  

– Vi er stolte av å kunne bidra til at flere velger gange og sykling som transportmiddelvalg. Dette anlegget er med på å redusere veksten i biltrafikken og når det står ferdig, vil det understøtte den ønskede byutviklingen langs ruten Nyhavna–Reina–Lilleby og Lade–Leangen, sa Ryeng.

Tore Dyrendahl testet ut den splitter nye sykkelveien med sin nye el-sykkel. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Han tilføyde: flere gående og syklende er en bonus på mange så måter: det er bra for folkehelsen at folk velger å la bilen stå, mens for de som kjører er det det en fordel med mindre kø. Ikke minst er det bra for miljøet å redusere utslipp fra eksos!

Med denne åpningen får vi en sammenhengende rute mellom Leangbrua og Lilleby skole. Det blir også en tilknytning til Arkitekt Ebbels veg (mot Ranheim).  Det bygges ny videregående skole (Cissi Klein) og en ungdomsskole (Smelteverket) langs strekningen i tillegg til dagens Lilleby skole. Sykkelrututen vil gi et godt tilbud som skolevei. Nå gjenstår tre delstrekninger, og avhengig av finansering vil hele ruten kunne bygges ferdig, sa han.

Tore Dyrendahl, leder for byutvikling - og samferdelseskomiteen i Trondheim kommune holdt en fin tale hvor han vektla at sykkelruten bidrar til bedre folkehelse.

– Det er flott og viktig med sykkelvei som er adskilt fra trafikken, trygghet er kanskje den viktigste faktoren som bidrar til at flere velger å sykle. Jeg gleder meg til fortsettelsen,  sa Dyrendahl.

Hva har blitt bygd på strekningen Leangbrua–Dalenbrua?

Delstrekningen Leangbrua–Dalenbrua strekker seg fra Leangbrua ved Leangen stasjon til Dalenbrua ved City Lade. Lengden på delstrekningen er 870 meter.

  • Antall meter sykkelvei 730 meter + ramper (90+50) = 870 meter
  • Murer store: 70meter+120meter = 190 meter
  • Liten mur ved bobilcampen= 50 meter
  • Ryddet opp i gammel søppelfylling.
  • Geotekniske stabiliseringstiltak.
  • Spunt for forberedelser til spor 3 for jernbanen.

Prislappen på delstrekningen er 88 millioner, 48 millioner mindre enn budsjettert (136 millioner).

– Pengene vi har «til overs» skal vi bruke på den neste delstrekningen Gildheim–Leangbrua, inkludert Hangarbrua, poengterte Ryeng.

Berømmer samarbeidspartnere og naboer

– I dette prosjekter føler jeg at vi alle sammen har trukket i samme retning. Trondheim kommune, avdeling Kommunalteknikk har vært entreprenørens kontraktspart og vi har vært med i prosjektorganisasjonen etter en avtale som vi inngikk før arbeidet startet.

– Under bakken hvor vi står nå er det en omfattende ledningstrasé som dere ikke ser, sa Ryeng. Det at vi har klart å samkjøre utbyggingen med ledingstraséene for strøm, vann og avløp har spart oss for store kostnader.

– God samkjøring har også ført til at byggherrekostnader knyttet til håndtering av forurensede masser, geoteknikk og mye mer har blitt lavere enn det vi estimerte innledningsvis, hevder Ryeng.

Entreprenøren vår Søbstad har levert et kvalitetsmessig meget godt produkt og kommunikasjonen har vært god.

– Jeg må også berømme aktørene langs ruten for kreativitet og velvillighet i prosessen som har hjulpet oss i anleggsgjennomføringen. Vi har kunnet gjennomføre relativt store ombygginger av industrilokaler uten fordyrende forsinkelser. Samarbeidet er basert på gjensidig tillit til hverandre og vi har løst utfordringene med én gang de har oppstått. Dere har vært positive, konstruktive, støttende og aktive.

Østbyen er i rask utvikling

Hensikten med å bygge ny hovedsykkelrute mellom Pirbrua og Ranheim er å gi et godt transportalternativ for alle som bor i området i dag og for alle nye som flytter til bydelen i årene fremover. Trondheim er i sterk vekst, og byutviklingsprosjektet Nyhavna sammen med utbygging av Lademoen innebærer at det bygges næringslokaler og boliger for mer enn 10 000 innbyggere frem mot 2030. Når hele sykkelruten er ferdig forventes det minst 2000 syklister i døgnet.

Les om den nye bydelen Nyhavna 

Kort om hovedsykkelruten

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som er en del av Miljøpakken i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Totallengden på hovedsykkelruten er til sammen cirka 4 kilometer. Hovedsykkelruten er av høy kvalitet og er cirka 7 meter bred. Sykkelfeltet er cirka 4 meter bredt, feltet for gående er cirka 2,5 meter bredt.

Sykkelruten vil være sammenhengende og adskilt fra andre veier og kryss, slik at man skal kunne sykle uten å måtte stoppe opp.

Film som viser hele sykkelruten fra Gildheim til Pirbruen:

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur