Foto: Øystein Lower
Publisert: 22.03.2024 

En milepæl for omstilling til null- og lavutslippsluftfart

– Det er veldig positivt at regjeringen setter av 1 milliard kroner til å fremskynde overgangen til null- og lavutslippsluftfart i Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Dette er kraftfulle signaler til luftfarten og svært viktig for å sette fart på omstillingen. Alle ønsker å fase inn fremtidens fly så raskt som mulig. Ressurser til utbygging av infrastruktur er avgjørende for at vi skal være klare når de første null- og lavutslippsflyene kommer, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

– Luftfarten er helt avgjørende for bosetning og næringsutvikling over hele Norge, og spiller en sentral beredskapsrolle i en urolig verden. For at bransjen fortsatt skal ha eksistensberettigelse i en fossilfri fremtid, er vi nødt til å omstille oss, sier Foss.

Utvikling av infrastruktur en forutsetning

Avinor er en pådriver og en tilrettelegger for omstillingen til fossilfri luftfart og har jobbet langsiktig, helhetlig og kunnskapsbasert med utslippsreduksjoner for flytrafikken i mange år. Arbeidet har omfattet både bærekraftig flydrivstoff og null- og lavutslippsfly.

I innspillene til NTP 2025-2036 har Avinor vært tydelig på at omstillingen må starte nå. Det tar mange år å få opp tilstrekkelig produksjon av bærekraftig flydrivstoff og å sertifisere og kommersialisere ny teknologi i luftfarten. Det er ingen tid å miste. Flyene kan ikke parkeres på bakken, for så å starte opp igjen den dagen det er tilstrekkelig bærekraftig flydrivstoff tilgjengelig, eller elektrifiserte fly og hydrogenløsninger er ferdig utviklet. Utbygging av nødvendig infrastruktur ved Avinors lufthavner er en forutsetning for å gjøre Norge til en attraktiv arena for utvikling og testing av nye løsninger, både for nasjonale og internasjonale aktører.

Gulrot til grønn luftfart

– For å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050, som hele bransjen har stilt seg bak, må alle aktørene i og rundt luftfarten jobbe sammen. En samlet bransje har lenge etterlyst gulrøtter for omstilling, og ikke bare pisk i form av økte avgifter. Derfor er det svært gledelig at regjeringen viser tydelig politisk vilje til å fremskynde gjennomføring av den grønne omstillingen i luftfarten, sier Foss.

Etableringen av et samarbeidsforum mellom Samferdselsdepartementet, NHO og LO vil være et viktig bidrag for å utvikle luftfarten som del av fremtidens bærekraftige transportsystem.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur